ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2001
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi*
Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior
Mehmet ESKİN
Sayfalar 5 - 11

DERLEME
2.
Şizofrenide Gözlenen Bilişsel Bozukluklar ve Değerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme
Cognitive Dysfunctions Observed in Schizophrenia and Evaluation of this: A Review
Nurper Erberk Özen
Sayfalar 12 - 24

3.
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi
Treatment of Childhood and Adolescent Schizophrenia
Selahattin Şenol
Sayfalar 25 - 37

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Dalış Sporu Eğitim Süreci İçindeki Öğrencilerle Eğitmenlerin Ruhsal Farklılıkları
Mental Differences Between the Students and Teachers During the Training Process in Diving as a Sport
Meral Berkem
Sayfalar 38 - 41

DERLEME
5.
Şizofrenide Tedaviye Direncin Değerlendirilmesi ve Tedaviye Dirençli Olgularda Tedavi Stratejisi
Evaluating Treatment Resistance in Schizophrenia and Treatment Strategies in Resistant Cases
Ali Kemal GÖĞÜŞ
Sayfalar 42 - 52

6.
Şizofreninin Genetiği
Genetics of Schizophrenia
İbrahim Ateş, Ercan ABAY
Sayfalar 53 - 59

7.
Erken Başlangıçlı Şizofreni
Early Onset Schizophrenia
Elvan Özalp Balım
Sayfalar 60 - 70

LookUs & Online Makale