ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Treatment of Childhood and Adolescent Schizophrenia [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 25-37

Treatment of Childhood and Adolescent Schizophrenia

Selahattin Şenol1
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA

The most consistent finding related to schizophrenia is its onset in the late adolescence or early adulthood. Schizophrenia, which takes places in the psychotic disorders of child and adolescents, is rather rare in this age group. Child and adolescent schizophrenia, also called early or very early onset schizophrenia, is accepted as more severe and more chronic form of the disease and suggested to reflect stronger biological aspect. In this paper schizophrenia in childhood and adolescent period will be reviewed in the light of literature, and handled under the topics of treatment, use of conventional and the atipical neuroleptics.

Keywords: Key Words: Child, adolescent, schizophrenia, early onset schizophrenia, treatment, course, outcome.

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi

Selahattin Şenol1
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA

Şizofreniye ilişkin en tutarlı bilgiler bozukluğun geç ergenlik ya da erken erişkinlik döneminde başladığıdır. Çocuk ve ergenlerde görülen psikotik bozukluklar içinde yer alan şizofreni, bu yaş grubunda oldukça seyrek görülmektedir. Erken ya da çok erken başlangıçlı şizofreni terimleri ile isimlendirilen çocukluk ve ergenlik dönemi şizofrenisi, bozukluğun daha şiddetli ve süreğen formu olarak kabul edilmekte ve daha güçlü bir biyolojik yatkınlığı yansıttığı düşünülmektedir. Bu yazıda çocukluk ve ergenlik döneminde görülen şizofreninin tedavisi, klasik ve atipik anti- psikotiklerin kullanımı başlıklarında ele alınarak konu ile ilgili yazın bilgisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuk, ergen, şizofreni, erken başlangıçlı şizofreni, tedavi, seyir, sonlanım.

Selahattin Şenol. Treatment of Childhood and Adolescent Schizophrenia. J Clin Psy. 2001; 4(1): 25-37
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale