ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Mental Differences Between the Students and Teachers During the Training Process in Diving as a Sport [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 38-41

Mental Differences Between the Students and Teachers During the Training Process in Diving as a Sport

Meral Berkem1
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

This research is planned to find out the psychological character-istics of the recreational scuba diving students who continue diving as a serious hobby and become instructors. Recreational scuba diving students and instructors were asked to fill Spielberg's State and Trait Anxiety Scales, Symptom Check List 40, Rosenbaum's Learned Resourcefulness Schedule, and Social Comparison Scale. 43 students and 23 instructors participated in the survey. The instructors' trait anxiety scores were lower, social comparison scores were higher than the students'scores. There was negative correlation between social comparison scores and state anxiety, positive correlation between social comparison scores and learned resourcefulness. 63.2 % of the students were prone to high risk sports. This rate was lover with 34.8 %for the instructors. The difference between the two percentages was significant. Recreational divers who are less anxious and satisfied with their position in society become instructors. Instructors have less risk taking behavior than the students and this comes out as a protective factor in training process of scuba students.

Keywords: Key Words: Scuba diving, psychiatry, anxiety level.

Dalış Sporu Eğitim Süreci İçindeki Öğrencilerle Eğitmenlerin Ruhsal Farklılıkları

Meral Berkem1
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bu çalışmanın amacı tüplü dalış kursiyerlerinden hangi ruhsal özelliklere sahip olanlarının bu spora devam ederek eğitmen düzeyine ulaştıklarını araştırmak olarak planlandı. Sportif dalış eğitimi almak için başvuran kursiyerlere ve uzun süredir bu sporu yapan, eğitmen olan tecrübeli dalgıçlara hazırladığımız anket formları ve Türkiye'de geçerlilik, güvenirlik çalışmaları yapılmış Spielberg'in Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri, Rosenbaum'un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri verildi. 43 kursiyer ve 23 eğitmen araştırma grubu olarak alındı. Eğitmenlerin sürekli kaygı puanlan kursiyerlerden daha düşük, sosyal karşılaştırma puanlan daha yüksek bulunmuştur. Sosyal karşılaştırma puanlan ile durumluk anksiyeteleri arasında negatif, öğrenilmiş güçlülük puanlan arasında pozitif korelasyon vardır. Kursiyerlerin %63.2'si riskli sporlara ilgi duyarken eğitmenlerde bu oran %34.8’e düşmektedir. Aradaki fark anlamlıdır. Genel kaygı düzeyleri düşük, kendini toplum içinde daha iyi bir yerde görenler bu spora devam etmekte ve eğitmen olmaktadırlar. Risk alma davranışı açısından çekinceli yaklaşımlan öğrencilerin eğitimi ve yönlendirilmesinde koruyucu bir faktör olarak rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dalış sporu, psikiyatri, kaygı düzeyi.

Meral Berkem. Mental Differences Between the Students and Teachers During the Training Process in Diving as a Sport. J Clin Psy. 2001; 4(1): 38-41
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale