ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2022
EDITÖRDEN
1.
Savaşın çocuklar üzerine etkisi (tur)
Impact of war on children (tur)
Sevcan Karakoç
doi: 10.5505/kpd.2022.03323  Sayfalar 3 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının stres düzeyi ve cinsiyet rolleri ile ilişkisi: Sorun sadece işle mi sınırlı? (eng)
Stress levels of healthcare workers in the COVID-19 pandemic and relation to gender roles: Is the problem limited to the work? (eng)
İrem Ekmekci Ertek, Hande Gazey, Saba Çiçek, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2022.92668  Sayfalar 5 - 14

3.
Otojen ve reaktif tip Obsesif Kompulsif Bozukluk'lu hastalarda oksidatif stres ve nörokognitif fonksiyon (eng)
Oxidative stress and neurocognitive function in patients with autogenous and reactive type Obsessive Compulsive Disorder (eng)
Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Selim Demir, Demet Saglam Aykut, Yusuf Demirtaş, Süleyman Caner Karahan
doi: 10.5505/kpd.2022.37431  Sayfalar 15 - 22

4.
Facebook ve Instagram kullanıcılarında yalnızlık ve depresyon ilişkisinde benlik değeri ve mutluluğun çoklu aracı rolleri (eng)
The multiple mediating roles of self-esteem and happiness in the relationship between loneliness and depression in Facebook and Instagram users (eng)
Osman Oğulcan Türkmen, Mehmet Kavaklı, Mehmet Ak
doi: 10.5505/kpd.2022.79663  Sayfalar 23 - 30

5.
Depresif kız ergenlerde intihar davranışının şiddeti, algılanan cinsiyet eşitliği ve çocukluk çağı travmalarının ilişkisi: Türkiye’nin bölgelerine göre farklılıklar (tur)
The association between suicidal behavior severity, perceived gender equality, and childhood traumas among depressive adolescent girls: Differences between the regions of Turkey (tur)
Helin Yılmaz Kafalı, Adem Işık, Binay Kayan Ocakoglu, Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Gizem Müjdecioğlu Demir, Serap Akpınar, Sümeyra Elif Kaplan Karakaya, Yeliz Balca çapan, Özden Şükran Üneri, Çiğdem Yektaş
doi: 10.5505/kpd.2022.47113  Sayfalar 31 - 40

6.
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV alt puanlarının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenler açısından incelenmesi (tur)
Evaluation of Wechsler Intelligence Scales for Children- IV on behalf of cognitive funcitons in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (tur)
Serdar Koyunoğlu, Arzu Önal Sönmez, Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı, Ayten Erdogan
doi: 10.5505/kpd.2022.26780  Sayfalar 41 - 48

7.
COVID-19 pandemisi ve ağır ruhsal hastalığı olan bireyler: Toplum ruh sağlığı merkezlerinin COVID-19 pandemisinde erken dönem deneyimlerine dair karşılaştırmalı bir çalışma (tur)
COVID-19 pandemic and individuals with severe mental illness: A comparative study of community mental health centers' early experiences in COVID-19 pandemic (tur)
Nazife Gamze Usta Sağlam, Engin Emrem Beştepe, Filiz İzci, İpek Sarıkaya, Haluk Usta, Fatih Baz
doi: 10.5505/kpd.2022.10437  Sayfalar 49 - 56

8.
Erken yaşta evliliklerin ruhsal sonuçları: Kadınların ruhsal ve cinsel sağlığındaki uzun dönem etkiler (tur)
The consequences of early marriage: Long term effects on women's mental and sexual health (tur)
Hatice Kaya, Alper Alnak, Berfin Zeynep Subaşı, Nur Betül Arslan, Dogan Şahin
doi: 10.5505/kpd.2022.00187  Sayfalar 57 - 66

9.
Opiyat kullanım bozukluğu olan hastalarda remisyonun işlevsellik, yaşam kalitesi ve aşerme ile ilişkisi (tur)
The relationship of remission with functionality, quality of life and craving in patients with opiate use disorder (tur)
Mehmet Murat Balcı, Şima Ceren Pak, Ali Erdoğan, Mustafa Mehmet Eryılmaz
doi: 10.5505/kpd.2022.65148  Sayfalar 67 - 74

10.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda ASC ve IL-1beta'nın nörobilişsel parametrelerle ilişkisi (eng)
Relation of ASC and IL-1beta with neurocognitive parameters in patients with obsessive compulsive disorder (eng)
Melike Tetik, Betül Önder Uzgan, Cansu Aykaç, Burcu Ekinci, Tutku Yaraş, Aykut Kuruoğlu, Özge Akgül, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2022.72687  Sayfalar 75 - 83

11.
Otizm spektrum bozukluğunda melatonin metaboliti düzeyi ile klinik bulgular ve uyku sorunları arasındaki ilişki (tur)
The relationship between melatonin metabolite level and clinical findings and sleep problems in autism spectrum disorder (tur)
Duygu Karagöz, Özlem Yıldız Gündoğdu
doi: 10.5505/kpd.2022.93609  Sayfalar 84 - 92

12.
Denetimli serbestliği olan bağımlı hastaların umut-umutsuzluk ve stresle baş etme tarzları arasındaki ilişki (eng)
The relationship between hope-hopelessness levels and ways of coping with stress of addicted patients on probation (eng)
Çiğdem Doğan, Leyla Baysan Arabacı, Dilek Ayakdaş Dağlı
doi: 10.5505/kpd.2022.70370  Sayfalar 93 - 100

13.
Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri (tur)
Turkish adaptation and psychometrics properties of Insomnia Catastrophizing Scale (tur)
Ömer Faruk Uygur, Onur Hursitoğlu, Hilal Uygur, Esat Fahri Aydın, Fatma Özlem Orhan
doi: 10.5505/kpd.2022.54189  Sayfalar 101 - 111

OLGU SUNUMU
14.
Mental retardasyonu taklit eden major depresif bozukluklu nadir bir olgu: Joubert sendromu (eng)
Major depressive disorder mimicking mental retardation: A rare case of Joubert syndrome (eng)
Nazlı Ece Karzan, Damla Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.40326  Sayfalar 112 - 116

15.
Modern dünyadaki yalnızlık: Türkiye’den bir Hikikomori olgusu (eng)
Loneliness in modern world: A case study of Hikikomori from Turkey (eng)
Meryem Kaşak, Cafer Doğan Hacıosmanoğlu, Selma Tural Hesapcioglu, Mehmet Fatih Ceylan
doi: 10.5505/kpd.2022.59265  Sayfalar 117 - 122

16.
Travmatik beyin hasarı ve konsantre EMDR: Olgu sunumu (eng)
Traumatic brain injury (TBI) and concentrated EMDR: A case study (eng)
Alişan Burak Yaşar, Fatma Dilara Usta, Inci Tebis Picard, Anıl Gündüz, Emre Konuk, Önder Kavakcı
doi: 10.5505/kpd.2022.13911  Sayfalar 123 - 129

EDITÖRE MEKTUP
17.
COVID-19 pandemisinde psikiyatrik komorbiditeleri olan hastaların aşılamada önceliklendirilmesi (eng)
Prioritization of patients with psychiatric comorbidities in vaccination during COVID-19 pandemic (eng)
Sidar Çöpür, Mazlum Çöpür
doi: 10.5505/kpd.2022.01212  Sayfalar 130 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale