ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
COVID-19 pandemisinde psikiyatrik komorbiditeleri olan hastaların aşılamada önceliklendirilmesi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 130-131 | DOI: 10.5505/kpd.2022.01212

COVID-19 pandemisinde psikiyatrik komorbiditeleri olan hastaların aşılamada önceliklendirilmesi (eng)

Sidar Çöpür1, Mazlum Çöpür2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Arel University

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşılama, Psikiyatrik Hastalıklar

Prioritization of patients with psychiatric comorbidities in vaccination during COVID-19 pandemic (eng)

Sidar Çöpür1, Mazlum Çöpür2
1Department of Medicine, Koc University School of Medicine, Istanbul, Turkey.
2Department of Child Development, Arel University, Istanbul, Turkey

Keywords: COVID-19, Vaccination, Psychiatric Disorders

Sidar Çöpür, Mazlum Çöpür. Prioritization of patients with psychiatric comorbidities in vaccination during COVID-19 pandemic (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 130-131

Sorumlu Yazar: Sidar Çöpür, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale