ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Afetler, Psikiyatri ve Ruh Sağlığı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(1): 5-8 | DOI: 10.5505/kpd.2023.40374

Afetler, Psikiyatri ve Ruh Sağlığı

Mehmet Hamid Boztas1, Ejder Akgun Yildirim2
1Bolu Izzet Baysal Üniversitesi, Psikiyatri AD
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Anahtar Kelimeler: Afet, Psikiyatri, Ruh Sağlığı

Disasters, Psychiatry and Mental Health

Mehmet Hamid Boztas1, Ejder Akgun Yildirim2
1Bolu Izzet Baysal University, Department of Psychiatry
2Bakırköy Prof. Mazhar Osman Mental Health Training and Research Hospital, Department of Psychiatry

Keywords: Disaster, Psychiatry, Mental Health

Mehmet Hamid Boztas, Ejder Akgun Yildirim. Disasters, Psychiatry and Mental Health. J Clin Psy. 2023; 26(1): 5-8

Sorumlu Yazar: Mehmet Hamid Boztas, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale