ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Ruh sağlığı hizmetlerinde akran desteği: Hem tanıdık hem yepyeni [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 169-176 | DOI: 10.5505/kpd.2024.78972

Ruh sağlığı hizmetlerinde akran desteği: Hem tanıdık hem yepyeni

Seda Attepe Özden1, Seval Bekiroglu1, Arif Haldun Soygur2
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara, Türkiye
2İstanbul Okan Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanan bireylerin deneyimlerinin ruh sağlığı alanında tedavi ve rehabilitasyon sürecine yansıdığı yaygın olarak kabul görmektedir. Bireylerin deneyimlerinin tedavi sürecine aktarılması, akran desteği kavramını ön plana çıkarmıştır. Akran desteği, ruh sağlığı ile ilgili kişisel deneyime sahip bireylerin, iyileşme sürecinde ruh sağlığı sorunlarına sahip diğer bireylere yardımcı olmak için bu deneyimsel uzmanlığı kullanmaları anlamını taşır. Akran desteği, ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin ortaklık kurmaları, karşılıklı olarak anlaşıldıklarını hissetmeleri ve duygusal yakınlık kurabilmelerine olanak sağlayan bir sistemdir. Akran desteğinin hem akran desteği sunan, hem de bu destekten yararlanan kişilere olumlu yönde katkılarının olduğu bilinmektedir. Akran desteği, bireysel arkadaşlık ilişkilerinden destek hizmeti sunan kişilerin kurumlarda istihdam edilmesine kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Birçok ülkede akran desteği uygulamalarından ruh sağlığı hizmetlerinin bir bileşeni olarak yararlanılmaktadır. Dünya genelinde tedavi sürecinde akran desteğinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu yazıda, akran desteği kavramının doğuşu, tanımı, türleri ve iyileşme sürecine sağlayabileceği katkılar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akran desteği, ruh sağlığı, sosyal destek, ruh sağlığı hizmetleri

Peer support in mental health services: Familiar and brand new

Seda Attepe Özden1, Seval Bekiroglu1, Arif Haldun Soygur2
1Department Of Social Work, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department Of Psychology, Faculty Of Humanities And Social Sciences, İstanbul Okan University, İstanbul, Turkey

In recent years, it is widely accepted that the experiences of individuals who benefit from mental health services are reflected in the treatment and rehabilitation process in the field of mental health. Transferring the experiences of individuals to the treatment process has put the concept of peer support at the forefront. Peer support means that individuals with personal experience in mental health use this experiential expertise to help other individuals with mental health problems during the recovery process. Peer support is a system that allows individuals with mental health problems to partner, feel understood by each other, and build emotional intimacy. It is known that peer support contributes in a positive direction to both those who provide peer support and those who benefit from this support Peer support is handled in a wide framework ranging from individual friendship relations to employment of support service providers in institutions. In many countries, peer support practices are used as a component of mental health services. It is recommended to use peer support during treatment throughout the world. This article discusses the birth, definition, types and contributions that the concept of peer support can make to the healing process.

Keywords: Peer support, mental health, social support, mental health services

Seda Attepe Özden, Seval Bekiroglu, Arif Haldun Soygur. Peer support in mental health services: Familiar and brand new. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 169-176

Sorumlu Yazar: Seda Attepe Özden, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale