ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yansıtmalı Özdeşimin, Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Çatışma Çözme Biçiminin Evlilik Doyumuna Olan Katkısı (eng)
The Contribution of Projective Identification, Conflict Resolution Styles, Gender Roles on Marital Satisfaction
Ayten Zara, Fatma Gökçe Yücel
doi: 10.5505/kpd.2017.68077  Sayfalar 76 - 83

3.
Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi (tur)
The Examination of the Relationship Between Perceived Parental Acceptance- Rejection and Anger Expression Styles and Depressive Symptoms
Merve Kılıç Yıldız, İhsan Dağ
doi: 10.5505/kpd.2017.98698  Sayfalar 84 - 95

4.
Gözlemci Değerlendirmesiyle Psikoterapiyi Yarıda Bırakmayı Öngörme: Ön Çalışma (tur)
Prediction of Dropout with Observer Assessment: Preliminary Study
İ Volkan Gülüm, Gonca Soygüt
doi: 10.5505/kpd.2017.75047  Sayfalar 96 - 103

5.
Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri (tur)
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics
Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam
doi: 10.5505/kpd.2017.58077  Sayfalar 104 - 113

6.
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarına Genel Bakış (tur)
A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University Hospital
Demet Sağlam Aykut, Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Ezgi Selçuk, Selin Uysal, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2017.04796  Sayfalar 114 - 120

7.
Tunceli İlinde 2005-2015 Yıllar Arasında Gerçekleşen İntihar Vakalarına İlişkin Retrospektif Bir İnceleme (tur)
An Retrospektive Invesstigation Into Suicides Between 2005 And 2015 In Tunceli
Azad Günderci, Gülnaz Karatay, Seher Gökçe, Burcu Güler
doi: 10.5505/kpd.2017.86580  Sayfalar 121 - 128

DERLEME
8.
Epilepsi ve Damgalanma: Bir Gözden Geçirme (tur)
Epilepsy and Stigmatization: A review
Rukiye Ay
doi: 10.5505/kpd.2017.47965  Sayfalar 129 - 136

9.
Sigara Paketleri Üzerinde Yer Alan Sağlık Uyarılarının Sigara Kullanıcıları Üzerindeki Etkileri Konusunda Bir Derleme (tur)
A Review on the Effects of Health Warnings Printed on Cigarette Packages on Smokers
Meryem Kaynak Malatyalı, Ayda Büyükşahin Sunal
doi: 10.5505/kpd.2017.36349  Sayfalar 137 - 149

OLGU SUNUMU
10.
Sanrısal yanlış tanıma sendromları: bir intermetamorfoz olgusu (tur)
Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis
Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi
doi: 10.5505/kpd.2017.22931  Sayfalar 150 - 154

LookUs & Online Makale