ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Epilepsy and Stigmatization: A review [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(2): 129-136 | DOI: 10.5505/kpd.2017.47965

Epilepsy and Stigmatization: A review

Rukiye Ay
Malatya State Hospital, Psychiatry

Epilepsy, which is considered dangerous and scary by the society, is a frequent neurological disease. Although epileptic seizures can be controlled with drugs, prejudices towards this disease being scary still continue. There are several factors that determine the level of stigmatization directed to epilepsy. Age, marital status,education of the patient, age of disease onset, the treatment duration of the disease, drug side effects, accompanying physical and psychiatric disorders, education level of those stigmatizing and disease-related knowledge level are among these factors. Adverse outcomes are observed in many areas such as quality of life, treatment complience, social and occupational functionality. The aim of this article is to increase the awareness of stigmatization that hampers the treatment and quality of life of epilepsy patients.

Keywords: Epilepsy, Stigmatization, Quality of life

Epilepsi ve Damgalanma: Bir Gözden Geçirme (tur)

Rukiye Ay
Malatya Devlet Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği

Toplum tarafından tehlikeli ve ürkütücü olduğu düşünülen epilepsi, sık görülen nörolojik bir hastalıktır. Kullanılan ilaçlarla epileptik nöbetler yüksek oranda kontrol altına alınsa bile, bu hastalığa yönelik korkutucu ön yargılar halen devam etmektedir. Epilepsiye yönelik damgalanmanın düzeyini etkileyen bir çok faktör vardır. Hasta yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, hastalığın başlangıç yaşı, tedavi süresi, ilaç yan etkileri, eşlik eden fiziksel ve psikiyatrik bozukluklar, damgalayanların eğitim düzeyleri, hastalık hakkında bilgi düzeyleri bu faktörler arasında sayılabilir. Damgalanmanın hastanın yaşam kalitesi, tedaviye uyumu, sosyal ve mesleki işlevselliği gibi alanlarda olumsuz sonuçları gözlenmektedir. Bu yazının amacı, epilepsi hastalarının tedavisini zorlaştıran ve yaşam kalitelerini bozan damgalanma hakkında farkındalığı arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Damgalanma, Yaşam kalitesi

Rukiye Ay. Epilepsy and Stigmatization: A review. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(2): 129-136

Corresponding Author: Rukiye Ay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale