ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
An Retrospektive Invesstigation Into Suicides Between 2005 And 2015 In Tunceli [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(2): 121-128 | DOI: 10.5505/kpd.2017.86580

An Retrospektive Invesstigation Into Suicides Between 2005 And 2015 In Tunceli

Azad Günderci1, Gülnaz Karatay2, Seher Gökçe3, Burcu Güler4
1Istanbul Physical Therapy And Rehabilitation Training And Research Hospital, Psychiatry Policlinic, Istanbul
2Tunceli University School of Health /Nursing Department/Tunceli
3Acıbadem Mobile Health Services, İstanbul
4Tunceli Public Health Directorate, Tunceli

INTRODUCTION: This study aims to investigate and understand common charecteristics of suicides and attempted suicides in the city of Tunceli between 2005 and 2015.
METHODS: Total of 435 suicides and suicide attempts were recorded by the Tunceli Health Directorate between the years of 2005 and 2015 in Tunceli. A special request to investigate these cases were granted by the Directorate. The data for all 435 cases were anonymized and then transferred to a database and analysed using SPSS software package analysed using descriptive statistics.
RESULTS: Suicide attempts and suicides were recorded at %77.6 for the under 25 years. Only 1 in every 17 sucide attempts recorded to be resulted in death, rendering majority of the cases as suicide attempts. Suicideattempts and suicide rates were recorded as much higher in males at %17.1 compared to %6 in females. Suicides attempts and suicides were most common during the spring and summer seasonsparticularly in urban parts of the city. %21.1 of the suicides and suicide attempts were recorded to be caused by family problems, and %18.2 as a result of psychiatric problems. The remainder of the cases were not recorded cause for suicide attempts and suicides. Major methods of suicides were reported as drug intoxication, use of cutter/drill tool and hanging.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicated that suicide is a very significant issue among younger population in particular among males and in urban settings and especially among those whose personal health is impaired and family dynamics are suffering. In the light of our analysis we identified dire need to strengthen the primary mental health care services in Tunceli and implement measures to combat unemployment. Further analytical and qualitative studies are highly recommended to further our understanding of the issue and implement effective preventative measures.

Keywords: Suicide attempt, suicides, public records, epidemiology, Tunceli

Tunceli İlinde 2005-2015 Yıllar Arasında Gerçekleşen İntihar Vakalarına İlişkin Retrospektif Bir İnceleme (tur)

Azad Günderci1, Gülnaz Karatay2, Seher Gökçe3, Burcu Güler4
1İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği/İstanbul
2Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Tunceli
3Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri, İstanbul
4Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü,Tunceli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Tunceli’de 2005-2015 yılları arasında meydana gelmiş olan tamamlanmış intihar ve intihar girişiminde bulunan olguları bazı özellikler açısından incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, 2005-2015 yılları arasında Tunceli’de intihar eden veya intihara teşebbüs eden toplam 435 olguya ait dosya alındı. Bu amaçla, gerekli izinler alındıktan sonra Tunceli Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından tutulan intiharla ilgili kayıtlar incelendi ve ilgili veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan forma işlendi. Elde edilen veriler bilgisayar destekli SPSS veri tabanına aktarıldı ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edildi. Ancak 2010 yılına ait verilere ulaşılamadığı için belirtilen yıl değerlendirme kapsamına alınamadı.
BULGULAR: İntihar girişimleri en fazla 24 yaş ve altı bireylerde gözlenmiştir. İlkbahar ve yaz mevsimi ile kentsel alanda daha fazla gerçekleşmiştir. İntihar nedenleri değerlendirildiğinde, bilinmeyen nedenleri psikiyatrik nedenler ve ailevi sorunlar takip etmiştir. İntihar yöntemleri arasında ilaç intoksikasyonu, kesici/delici alet kullanımı ve ası yöntemleri ilk üç sırayı oluşturmaktaydı. Vakaların yaklaşık 1/17’si ölümcül olup, büyük çoğunluğunu intihar girişimi oluşturmaktadır. Erkeklerde intiharın ölümle sonuçlanma hızının (%17.1), kadınlara göre (%6) daha fazla olduğu ve yaş arttıkça intiharda ölüm oranının arttığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tunceli’de intiharlar gençler, erkekler, kentsel alanda yaşayanlar, bireysel sağlığı ve aile dinamiği bozulmuş kişilerde daha önemli bir sorudur. Bu bulgular doğrultusunda, Tunceli’de birinci basamak koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, risk grubunda yer alan bireyler için psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinin kurulması önerilerinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler: intihar girşimi, İntihar, epidemiyoloji, kayıtlar, Tunceli

Azad Günderci, Gülnaz Karatay, Seher Gökçe, Burcu Güler. An Retrospektive Invesstigation Into Suicides Between 2005 And 2015 In Tunceli. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(2): 121-128

Corresponding Author: Azad Günderci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale