ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bender - Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-ll'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çağırma Puanlamaları İçin Yargıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi*
Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global\ Koppitz and Recall Scoring Systems
Sait Uluç, Volkan Gülüm, Manolya Çalışır
Sayfalar 71 - 79

2.
Şizofreni ve Şizoaffektif Bozuklukta Metabolik Sendrom
Metabolic Syndrome in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder
Emrah Songur, Ersin Hatice Karslıoğlu, Haldun Soygür, Semra Ulusoy Kaymak, Elvan Özalp, Eylem Şahin Cankurtaran
Sayfalar 80 - 91

3.
Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve İlişkili Faktörler
Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord injury
Murat İlhan Atagün, Ünal Altınok, Özlem Devrim Balaban, Zeliha Atagün, Ebru Yalçınkaya, Kadriye Öneş
Sayfalar 92 - 102

4.
Acil Servis Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu
Burnout and Job Satisfaction Among Emergency Department Staff
Almıla Erol, Funda Akarca, Vermi Değerli, Engin Sert, Hakan Delibaş, Demet Gülpek, Levent Mete
Sayfalar 103 - 110

5.
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Başlangıç Yaşının Klinik Gidiş Üzerine Etkisi
The Impact of the Age at the Onset of Social Anxiety Disorder on the Clinical Course
Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay, İlker Özyıldırım, Erhan Ertekin
Sayfalar 111 - 120

6.
Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygı Düzeyi, Annenin Bağlanma Biçimi ve ¦ Aile İşlevselliği
Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders
Ayşe Burcu Ayaz, Muhammed Ayaz, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşegül Selcen Güler
Sayfalar 121 - 128

LookUs & Online Makale