ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Stroop Testi Performansının Elektrofizyolojisi: Olay-İlişkili Potansiyeller ¦ ve İlişkili Beyin Haritaları
The Electrophysiology of Performance in the Stroop Test: Event-Related Potentials and Brain Maps
Sirel Karakaş, Belma Bekçi, Elvin Doğutepe, Utku Erzengin
Sayfalar 155 - 171

2.
Hipersomnia İle İlgili Belirtilerin Ankara'nın Kentsel Bir Bölgesinde Yaygınlığı
Prevalence of Hypersomnia-Related Symptoms in an Urban District of Ankara
Selçuk Aslan, Sinan Yetkin, Selda Albayrak, Zeynep Gülcat, Işıl Maral, Sefer Ayçan, Levent Sütcigil, Fuat Özgen, Hamdullah Aydın
Sayfalar 172 - 179

3.
Ikiuçlu Bozukluk Hastalarında Otimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri
Increased Xanthine Oxidase and Malondialdehyde Levels in Euthymic Bipolar Patients
Haluk Savaş, Serdar Gergerlioğlu, Ahmet Gürel, Salih Selek, Esen Savaş, Esra Koçoğlu, Murat Eren Özen, Hasan Herken, Ömer Akyol
Sayfalar 180 - 185

4.
Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
The Validity and Reliability of the Turkish version of
Selçuk Aslan, Hakan Türkçapar, Mustafa Uğurlu, Görkem Karakaş
Sayfalar 186 - 196

OLGU SUNUMU
5.
Kabakulak Meningoensefaliti Sonrasında Gelişen Tourette Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Tourette Syndrome after Mumps Meningoencephalitis: A Case Report
Osman Sabuncuoğlu, Meral Berkem
Sayfalar 197 - 200

LookUs & Online Makale