ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Hipersomnia İle İlgili Belirtilerin Ankara'nın Kentsel Bir Bölgesinde Yaygınlığı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(4): 172-179

Hipersomnia İle İlgili Belirtilerin Ankara'nın Kentsel Bir Bölgesinde Yaygınlığı

Selçuk Aslan1, Sinan Yetkin2, Selda Albayrak3, Zeynep Gülcat4, Işıl Maral5, Sefer Ayçan6, Levent Sütcigil7, Fuat Özgen8, Hamdullah Aydın8
1Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
2Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Uz.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
4Uz.Psk Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
5Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
6Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
7Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
8Prof.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Bu çalışmada Ankara ili Gölbaşı ilçesinde toplumda hipersomnia, solunumla ilişkili uyku belirtileri, parasom- nia belirtilerinin incelenmesi ve 15-65 yaş aralığında son bir ay içinde görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmada uyku bozukluklarının taranmasında kullanılmak üzere "Uyku Bozuklukları Genel Değerlendirme Anketi" geliştirilmiştir. Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı iki mahallede toplam 1332 kişilik nüfusa ulaşılmış, 1034 kişi çalışmaya alınmıştır. Uyku Bozuklukları Genel Değerlendirme Anketi ve Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) alanda uygulanmıştır. Bulgular: Ankete katılan 1034 kişinin yaş ortalaması: 34,28 12,30 (Ort SS)'dur, katılanların %45.3'ü erkek, %54.7'si kadındır. Katılanların %6.9'u bir hipersomnia yakınması bildirmiştir (Gündüz sık uyuklama, aşırı gündüz uykusu, gece uykusunun 11 saat ve üzerinde olması). Katılanların %15.8'i Sürekli ve yüksek sesle horlama, %7.9'u uykuda nefes durmaları, %6.1'i uykuya dalarken bacaklarını hareket ettirme, %4.2'si gündüz sık uyuklama, %3.6'sı 11 saat ve üzerinde gece uykusu bildirmiştir. EUÖ bulgularına göre katılımcıların %2.3'ünde aşırı gündüz uykusu, bulunmuştur. 40 yaşın üzerindekilerde, kronik fiziksel hastalığı olanlarda ve BMI indeksi yüksek olanlarda daha fazla gündüz aşırı uyku yakınması bulunmuştur.Sonuç: Bulgularımız hipersomnia ile ilgili belirtilerin toplumlumuzdaki kentsel bir örneklemde yaygınlığı üzerine bilgi oluşturmaktadır, ileri çalışmalarda uyku bozuklukları ile ilgili kesin sonuçlara varılması için tanısal değerlendirmenin yapılandırılmış klinik görüşme ve seçilmiş hastalarda uyku laboratuvarı çalışması ile desteklenmesi planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hipersomnia, parasomnia, uyku apnesi, huzursuz bacaklar, yaygınlık.

Prevalence of Hypersomnia-Related Symptoms in an Urban District of Ankara

Selçuk Aslan1, Sinan Yetkin2, Selda Albayrak3, Zeynep Gülcat4, Işıl Maral5, Sefer Ayçan6, Levent Sütcigil7, Fuat Özgen8, Hamdullah Aydın8
1Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
2Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Uz.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
4Uz.Psk Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
5Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
6Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
7Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
8Prof.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objective: The characteristics and prevalence of hypersomnia-related sleep problems in Turkey are not well established. The goal of this study was to determine the prevalence of hypersomnia-related symptoms in an urban district of Turkey. Method: Out of the 1332 people in the sample, 1034 subjects in the 15-65 years age range were included in the study. Interviews were conducted according to the "Sleep Disorders Assessment Questionnaire" developed by the researchers, and the Epworth Sleepiness Scale (ESS) was administered to the subjects. Results: The mean age of the participants was 34.28 12.30 with a 45.3% male, 54.7% female distribution, 6.9% defined one or more hypersomnia symptoms (daytime somnolence or excessive daytime sleepiness or more than 11 hour night-time sleep). The distribution of the reported symptoms were as follows: daytime somnolence 4.2%, more than 11 hour night-time sleep 3.6%, restless legs while falling asleep %6.1, continuous loud snoring %15.8, and breathing cessation during sleep 7.9%. ESS revealed that 2.3% of the participants suffered from excessive daytime sleepiness. Subjects with chronic physical disorders, overweight subjects, and subjects older than 40 years old had more excessive daytime sleepiness. Conclusion: This study collected information on the prevalence of hypersomnia related symptoms in an urban community sample in Turkey. Future studies should use a structured clinical interview and sleep laboratory studies on selected patients to establish a more reliable diagnosis of sleep disorders.

Keywords: Key Words: Hypersomnia, restless legs, sleep apnea, prevalence.

Selçuk Aslan, Sinan Yetkin, Selda Albayrak, Zeynep Gülcat, Işıl Maral, Sefer Ayçan, Levent Sütcigil, Fuat Özgen, Hamdullah Aydın. Prevalence of Hypersomnia-Related Symptoms in an Urban District of Ankara. J Clin Psy. 2005; 8(4): 172-179
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1783 kere indirildi)
LookUs & Online Makale