ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfa 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Filiz Özdemiroğlu, Kadir Karakuş, Çağdaş Öykü Memiş, H. Gülnur Şen, Levent Sevinçok
doi: 10.5505/kpd.2016.21931  Sayfalar 5 - 14

3.
Bipolar I Bozukluk Hastalarının Bakımverenlerinde Yaşam Kalitesi Yük ve Sosyal Destekle İlişkili mi?
Is Quality of Life Associated with Caregiver Burden and Social Support among Caregivers of Patients with Bipolar I Disorder?
Özlem Devrim Balaban, Ali Haydar Küçüktüfekçi, İbrahim Tolga Binbay, Nesrin Karamustafalıoğlu
doi: 10.5505/kpd.2016.97269  Sayfalar 15 - 26

4.
Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme
Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem
İrem Eker, Banu Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2016.02996  Sayfalar 27 - 36

DERLEME
5.
Sınır kişilik bozukluğunun suç ve şiddet ile ilişkisi: Bir gözden geçirme
Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review
Bengisu Nehir Aydın
doi: 10.5505/kpd.2016.83703  Sayfalar 37 - 44

OLGU SUNUMU
6.
Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu
Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation
İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz
doi: 10.5505/kpd.2016.30074  Sayfalar 45 - 51

7.
Şizofreni Hastasının İlginç Suisidal Girişimi: Batında Dokuz Kalem Pil
Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen
Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit, Mustafa Kahraman
doi: 10.5505/kpd.2016.43531  Sayfalar 52 - 55

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale