ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(1): 37-44 | DOI: 10.5505/kpd.2016.83703

Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review

Bengisu Nehir Aydın1

Borderline personality disorder is a pattern beginning in early adulthood, appearing in various context such as instability in interpersonal relationships, self-image, affect and marked impulsivity. It is estimated that the prevalence of borderline personality disorder in main population is between 1.6 - 5.9 %. Borderline personality traits take place in the risk factors of crime and violence in addition to being young man and substance abuse in many studies which were carried out with criminals. It is reported that 25-50 % of prisoners have borderline personality traits. High risk occurs in terms of violence environment when low capacity in managing anger responses, impulsive behaviors are combined with unstable affect, impulsivity and fear of abandonment. Borderline personality disorder is also important in terms of the victim who is effected from the crime. Victimization is common in both childhood and adulthood of borderline patients. Because of the difficulty in interpersonal relationships, they often find themselves in relationships which include violence and abuse. Violence
is a base for a victim turning him/her to a criminal. Social politics and treatment approaches have importance to decrease violence and crime rates and brake the vicious cycle between being victim and perpetrator. Protecting the criminals, who have been the victim at one point in their life, from stigmatization is also important. In this article, borderline personality traits and its connection
with impulsivity, victimization, gender differences and comorbidity with other psychopathological conditions in terms of crime, will be stated.

Keywords: Borderline personality disorder, crime, violence, personality disorder

Sınır kişilik bozukluğunun suç ve şiddet ile ilişkisi: Bir gözden geçirme

Bengisu Nehir Aydın
T.C. Güngören Kaymakamlığı, AB Proje Koordinasyon Merkezi, İstanbul

Sınır kişilik bozukluğu; genç yetişkinlikte başlayan, kişilerarası ilişkilerde, benlik imgesinde ve duygulanımda dengesizlik ve belirgin dürtüsellik şeklinde birçok bağlamda kendini gösteren bir örüntü olarak tanımlanmaktadır. Sınır kişilik bozukluğunun ortalama popülasyonda yaygınlığının %1,6 ile %5,9 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Suçlularla yapılan birçok araştırmada şiddet ve suç davranışı için belirlenen risk faktörleri arasında madde kötüye kullanımı ve genç erkek olmak ile birlikte sınır kişilik özellikleri de yer almaktadır. Mahkumların %25-%50’sinin sınır kişilik özellikleri gösterdiği bildirilmektedir. Öfkeyi, dürtüsel davranışları yönetmede, riskleri değerlendirmede düşük kapasite; dengesiz duygulanım, dürtüsellik ve reddedilme korkusu ile birleştiği zaman, şiddet ortamı açısından yüksek risk oluşmaktadır. Sınır kişilik bozukluğu sadece suç işleyen açısından değil suçtan etkilenen mağdur açısından da önem taşımaktadır. Sınır kişilik bozukluğu olan bireylerin hem çocukluk dönemlerinde hem de klinik gözlemler sonucunda görüldüğü üzere yetişkin yaşamlarında, mağduriyetin yaygın olduğu belirtilmektedir. Kişilerarası ilişkilerde güçlük yaşamalarından dolayı, sıklıkla kendilerini istismar ya da şiddet içeren ilişkilerin içinde bulmaktadırlar. Bu yazıda, sınır kişilik bozukluğu ve suç ile ilgili literatür incelenerek, sınır kişilik özellikleri ile suç ve şiddet arasındaki ilişki dürtüsellik, mağduriyet, cinsiyet farklılıkları, diğer psikopatolojilerle bağlantısı açısından ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: sınır kişilik bozukluğu, suç, şiddet, kişilik bozukluğu

Bengisu Nehir Aydın. Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review. J Clin Psy. 2016; 19(1): 37-44

Corresponding Author: Bengisu Nehir Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale