ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(1): 52-55 | DOI: 10.5505/kpd.2016.43531

Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit, Mustafa Kahraman
Elazig Education and Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Elazığ

Foreign body ingestions are less common emergency problems in adults than in children. This rate more increases in patients who has comorbid conditions, especially using with psychoactive substances accompanying psychiatric disorders. The suicidal attempts are seen in % 10 of the schizophrenia patients which is particularly associated with their mood swings and disruptions of the treatment. When the schizophrenia patients admitt to the hospital have presented with a self-destructive impulsivity and command hallucinations foreign body ingestion must keep in mind among the reasons. A day before the schizophrenia patient who has ingested 14 mm diameter, 50 mm length and 9 g. lenght nine cylindrical batteries, was applied urgent endoscopy. Patient was followed with serial radiography and clinic properities. After approximately 24 hours of arrival the batteries are excreted in the feces without complication
Especially in children most of suisidal attempts about ingested the button batteries has been reported in literature, but we couldn’t find out this number any case in adults. This case which has a greater number of foreign bodies, using drugs irregular and alcohol in psychatric patients may increase the number of suisidal attempts has been reported with literatüre.

Keywords: schizophrenia, cylindrical battery, foreign body

Şizofreni Hastasının İlginç Suisidal Girişimi: Batında Dokuz Kalem Pil

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit, Mustafa Kahraman
Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ

Yabancı cisim yutulması, çocuklara oranla erişkinlerde daha az rastlanan acil problemlerdendir. Özellikle psikiyatrik bozukluğa eşlik eden psikoaktif madde kullanımı gibi komorbid durumu bulunan hastalarda bu oran daha artmaktadır. Şizofreni hastalarında % 10 oranında görülen suisidal girişimler özellikle bu hastaların ruhsal durumlarındaki dalgalanmaları ve tedavilerindeki aksamaları ile ilişkilidir. Karın ağrısı ile başvuran şizofreni hastalarında kendine zarar verme dürtüsü ve komutsal halüsinasyonlar ön planda ise yabancı cisim yutması akılda tutulması gereken nedenler arasındadır. Bir gün önce 14 mm çaplı, 50 mm uzunluğunda ve 9 gr ağırlığında dokuz adet kalem pil yutan şizofreni hastasına acil endoskopi yapıldı. Seri grafilerle ve hastanın klinik tablosu ile takip edildi. Gelişinden yaklaşık olarak 24 saat sonra piller komplikasyonsuz olarak feçes ile dışarı atıldı. Literatürde özellikle çocuklarda düğme şeklinde pil yutulması ile ilgili pek çok olgu bulunurken, erişkin hastada bu sayıda silindirik pil yutulması olgusuna rastlamadık. Bu olgu yabancı cisim sayısının fazla olması ve ilaç uyumu bozuk, alkol kullanımı olan psikiyatrik hastaların suisidal girişimleri arttırabileceğini vurgulaması açısından sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: şizofreni, kalem pil, yabancı cisim

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit, Mustafa Kahraman. Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen. J Clin Psy. 2016; 19(1): 52-55

Corresponding Author: Serpil Bayındır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale