ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Ruh sağlığı alanında etik ve sınırlar
Ethics and boundaries in mental health
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2019.75537  Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sosyal anksiyete bozukluğu'nda dürtüsellik ve anksiyete duyarlılığı özelliklerinin hastalık şiddeti ile ilişkisi (eng)
The relationships among impulsivity, anxiety sensitivity characteristics, and severity of social anxiety disorder (eng)
Safiye Bahar Ölmez, Ahmet Ataoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.47560  Sayfalar 7 - 15

3.
Şizofreni hastalarına bakım verenlerin bakım yüklerinin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi (tur)
Investigation of the effect between care burden and quality of life in caregivers of schizophrenia patients (tur)
Hakan Karaağaç, Esra Çalık Var
doi: 10.5505/kpd.2018.60783  Sayfalar 16 - 26

4.
Postmenopozal dönemdeki kadınlarda psikolojik belirtiler ve cinsel yaşamın incelenmesi: Kesitsel çalışma (eng)
Analysis of psychological factors and sexual life in postmenopausal women: A cross-sectional study (eng)
Seren Akman, Mehmet Çakıcı, Buse Keskindağ, Meryem Karaaziz
doi: 10.5505/kpd.2018.58070  Sayfalar 27 - 35

5.
Acil ve yoğun bakım ünitesi çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik ve baş etme biçimlerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of post-traumatic stress disorder, burnout and coping styles in emergency and intensive care unit employees (tur)
Erkan Baysak, Meliha Zengin Eroğlu, Çisem Utku, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2018.55707  Sayfalar 36 - 47

6.
Bipolar bozukluk tanılı hastalarda cinsel işlevler ve prolaktin düzeyleri (tur)
Sexual functions and prolactin levels in patients with bipolar disorder (tur)
Rabia Nazik Yüksel, Elif Tatlıdil Yaylacı, Hasan Kaya, Gamze Erzin, Emine Merve Akdağ, Adem Demirci, Çiğdem Aydemir, Erol Göka
doi: 10.5505/kpd.2019.03521  Sayfalar 48 - 56

7.
Bir tıp fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ruhsal bozukluklara yönelik tutumları (tur)
A medical school students' mental disorders attitudes (tur)
Ferdi Köşger, Ali Ercan Altınöz
PMCID: PMC22  doi: 10.5505/kpd.2018.78941  Sayfalar 57 - 62

8.
Özgül duygular temelli duygu düzenleme becerileri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur)
Turkish adaptation of emotion regulation skills questionnaire-emotion specific: The study of reliability and validity (tur)
Sevginar Vatan
doi: 10.5505/kpd.2018.52824  Sayfalar 63 - 70

9.
Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve risk faktörleri (tur)
The attitudes of high school adolescent toward crime and risk factors (tur)
Ezgi Sarı, Hülya Arslantaş
doi: 10.5505/kpd.2018.81894  Sayfalar 71 - 82

10.
8-12 yaş arası çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı, aleksitimi, sosyal anksiyete, yaş ve cinsiyetin incelenmesi (tur)
Examination computer gaming addiction, alexithymia, social anxiety, age and gender among children aged 8-12 (tur)
İbrahim Taş, Zehra Güneş
doi: 10.5505/kpd.2018.17894  Sayfalar 83 - 92

11.
Lise öğrencilerinin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile bilişsel çarpıtma ve yalnızlık eğilimleri arasındaki ilişki (tur)
Relationship between childhood abuse experiences, cognitive distortions and loneliness levels of high school students (tur)
Tuğba Türkkan, Hatice Odacı
doi: 10.5505/kpd.2018.40427  Sayfalar 93 - 103

DERLEME
12.
Kendiliğin nöral alt yapısı: Northoff ve Damasio modelleri (tur)
Neural correlates of self: Models of Northoff and Damasio (tur)
Zahide Tepeli Temiz, Lütfü Hanoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.41275  Sayfalar 104 - 115

EDITÖRE MEKTUP
13.
Opioid kullanımı ile ilişkili duodenal perforasyon (eng)
Duodenal perforation in a patientwith heroin use (eng)
Ümit Haluk Yeşilkaya, Yasin Hasan Balcıoğlu, Mehmet Cem İlnem
doi: 10.5505/kpd.2018.29484  Sayfalar 116 - 118

LookUs & Online Makale