ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfalar 111 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İstanbul’daki Mülteci Çocuklara Bakım Vermek Üzere Özelleşmiş Bir Çocuk Psikiyatri Ünitesinden Bulgular
Findings From A Specialized Child Psychiatry Unit For Care of Refugee Children in Istanbul
Veysi Çeri, Can Beşer, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşe Arman
doi: 10.5505/kpd.2018.57070  Sayfalar 113 - 121

3.
Küçük Yaşta Evlendirilmek İstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler
Psychiatric Disorders and Socio-demographic Characteristics in Children Intended to Get Married at a Young Age
Damla Eyüboğlu, Murat Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.46320  Sayfalar 122 - 129

4.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniklerinde Agresyonun ve Kısıtlama Yöntemlerinin İncelenmesi
Investigation of Aggression and Restriction Methods in Psychiatric Settings of a Training and Research Hospital
Ayşegül Savaşan, Levent Mete
doi: 10.5505/kpd.2018.70783  Sayfalar 130 - 136

5.
Ergenlerde Ebeveyn Ayrılığının Dürtüsellik Üzerine Etkisi
Effects of Parental Divorcement on Impulsivity in Adolescence
Soner Çakmak, Hasan Gedikli, Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
doi: 10.5505/kpd.2018.44127  Sayfalar 137 - 147

6.
Bir psikiyatri kliniği yataklı birimi hastalarında psikotik bozukluk ve madde kullanım bozukluğu birlikteliği: Retrospektif bir çalışma
Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder in a psychiatry inpatient unit: A retrospective study
Ebru Aldemir, Umut Baklacı, Ali Saffet Gönül
doi: 10.5505/kpd.2018.29491  Sayfalar 148 - 153

7.
Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması: Kanser Hastalarının Eşlerinde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Gelişim Üzerindeki Etkileri
Written Emotional Disclosure Paradigm: Effects on Posttraumatic Stress Symtoms and Posttraumatic Growth among Spouses of Cancer Patients
Didem Acar, Gülay Dirik
doi: 10.5505/kpd.2018.48343  Sayfalar 154 - 167

8.
Geleceğe Yönelik Öngörüler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Subjective Probability Task Validity and Reliability
Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
doi: 10.5505/kpd.2017.76376  Sayfalar 168 - 176

DERLEME
9.
Psikoz tanılı hastalarda kritik dönem: “Tedavisiz Geçen Psikoz Süresi” ve sosyal belirleyicileri
The critical period in patients with psychosis: "Duration of Untreated Psychosis" and social determinants
Gamze Akçay Oruç, Bülent Kadri Gültekin
doi: 10.5505/kpd.2018.38258  Sayfalar 177 - 183

10.
Depresyonun duygu düzenleme süreçlerinin incelenmesi
Evaluating emotion regulation processes of depression
Cansu Alsancak Akbulut
doi: 10.5505/kpd.2018.24855  Sayfalar 184 - 192

OLGU SUNUMU
11.
'Deri Yolma Bozukluğu': Bir olgu sunumu
'Skin Picking Disorder': A case report
Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.48403  Sayfalar 193 - 199

12.
Tek doz venlafaksin kullanımından sonra gelişen akatizi sonrası özkıyım girişimi olan nadir bir olgu sunumu
A rare case with suicide due to akathisia after use of single dose venlafaxine
Nermin Gündüz, Fatma Eren, Hatice Turan, Zeynep Yıldız Akbey
doi: 10.5505/kpd.2018.82905  Sayfalar 200 - 203

LookUs & Online Makale