ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden

Sayfa 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Aile İçi Fonksiyonlara Etkisi
RELATİONSHİP BETWEEN FAMILY FUNCTIONS, DEPRESSION AND ANXIETY SCORES
Vildan Şahin, Oğuz Tekin
Sayfalar 109 - 118

3.
Şizofreni Alttiplerinin Geçerliliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
The Validity of Schizophrenia Subtypes: a Comperative Study
Nalan Kara, Mehmet Hakan Türkçapar
Sayfalar 119 - 128

OLGU SUNUMU
4.
Ergen bir hastada disosiyatif füg: Bir olgu sunumu
Dissociative fugue in an adolescent: A case report
M. Kenan Duymaz, Işık Karakaya
Sayfalar 129 - 133

5.
Şizofrenide Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu
Genital Self Mutilation in Schizophrenia: A Case Report
Barış Sancak, Ürün Özer, Handan Metin, Güliz Özgen, Şakir Özen
Sayfalar 134 - 137

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale