ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Genital Self Mutilation in Schizophrenia: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(4): 134-137

Genital Self Mutilation in Schizophrenia: A Case Report

Barış Sancak1, Ürün Özer1, Handan Metin1, Güliz Özgen1, Şakir Özen1

Self-mutilation is described as someone’s self harm without conscious suicidal intention. Self-mutilation prevalence in schizophrenia stated as 15-20%. Significant amount of body tissue harming acts are named as major self-mutilation. There are many examples of major self-mutilation like self-inoculation, self-castration, self-limb amputation and self-major surgery. A psychotic illness was documented in 75.6% of major self-mutilation cases, and 83.2% were diagnosed with one of schizophrenia spectrum and other psychotic disorders.

Herein, we would like to report a 26 year old male patient who was diagnosed with schizophrenia 7 years ago, and amputated one of his testicles and put cherry seeds in his scrotum according to his somatic delusions 3 years ago. Patient was operated after this incident, and hospitalized in our psychiatry clinic three times in last 3 years. In this last time, patient was referred to us by urology department because of his beliefs about his testicles were melting and he wanted to get them enlarged. Patient was hospitalized and observed for almost 2 months and treated with clozapine 600 mg/day and amisupride 800 mg/day. He was discharged from our clinic as his psychotic symptoms declined.

Major self-mutilation can be seen as a symptom in psychotic patients and cause irreversible injuries. With proper intervention, the harm can be minimized. Therefore we should examine and inspect self-mutilation closely in psychotic patients, especially in cases with somatic and mystic delusions.

Keywords: Schizophrenia, self mutilation

Şizofrenide Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu

Barış Sancak, Ürün Özer, Handan Metin, Güliz Özgen, Şakir Özen
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Self mutilasyon bilinçli ölme niyeti olmaksızın, kişinin kendisine zarar vermesi olarak tanımlanmaktadır. Self mutilasyonun yaygınlığı genel psikiyatrik popülasyonda %4.3, şizofreni hastalarında %15-20 olarak bildirilmiştir. Önemli miktarda beden dokusunun harap olduğu eylemler major self mutilasyon olarak adlandırılmaktadır. Major self mutilasyonun kendi gözünü çıkartma, kendini kastre etme, kendi parmak ve ekstremitelerini kesme, kendi kendine cerrahi girişim gibi örnekleri bulunmaktadır. Major self mutilasyon olgularının %75.6’sının psikotik bir bozukluk tanısı aldığı, bunların %83.2’sinin şizofreni spektrumunda olduğu bildirilmiştir.

Burada 7 yıllık şizofreni tanısı olan ve 3 yıl önce somatik sanrısı doğrultusunda testisini ampute edip skrotumuna kiraz çekirdeği doldurarak dikme öyküsü olan 26 yaşındaki bir erkek olgu sunulmaktadır. Bu olay üzerine opere edilmiş olan olgunun, hastanemizde 3 yılda 3 kez yatışı olmuştur. Son olarak, testislerinin eridiğini ve onları büyütmek istediğini söyleyerek üroloji polikliniğine başvurması nedeniyle hastanemize yönlendirilmiş ve yatışı yapılmıştır. Yaklaşık 2 ay süreyle yatarak izlenen olgu, klozapin 600 mg/gün ve amisülpirid 800 mg/gün tedavisiyle psikotik belirtilerinde düzelme görülmesi üzerine taburcu edilmiştir.

Psikotik bozukluklarda bir belirti olarak karşımıza çıkabilen self mutilasyon kalıcı organ hasarlarına neden olabilmekte ve uygun müdahalelerle hastanın göreceği zarar azaltılabilmektedir. Bu nedenle self mutilasyon psikotik olguların anamnezinde mutlaka sorgulanmalı, özellikle somatik ve mistik sanrıları olan olgular self mutilasyon açısından yakın olarak takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Self Mutilasyon, Psikotik bozukluk

Barış Sancak, Ürün Özer, Handan Metin, Güliz Özgen, Şakir Özen. Genital Self Mutilation in Schizophrenia: A Case Report. J Clin Psy. 2014; 17(4): 134-137

Corresponding Author: Barış Sancak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale