ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolüne İlişkin Bir Gözden Geçirme
A Review about the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Emotional Abuse and Depression
Reyhan Arslan
doi: 10.5505/kpd.2016.42714   2016; 19 - 4 | Sayfalar 202 - 210

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki (Tur)
Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students
Demet Havaçeliği Atlam, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2017.88598   2017; 20 - 3 | Sayfalar 161 - 170

OLGU SUNUMU
3.
Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu
Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation
İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz
doi: 10.5505/kpd.2016.30074   2016; 19 - 1 | Sayfalar 45 - 51

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler
Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors
Eda Aslan, Aylin Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2016.03511   2016; 19 - 3 | Sayfalar 109 - 117

5.
Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme
Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem
İrem Eker, Banu Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2016.02996   2016; 19 - 1 | Sayfalar 27 - 36

EDITÖRDEN
6.
Pandeminin ruh sağlığına etkileri
Effects of pandemic on mental health
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2020.64325   2020; 23 - 2 | Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı
Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future
Onur Okan Demirci
doi: 10.5505/kpd.2017.41636   2017; 20 - 1 | Sayfalar 59 - 65

ARAŞTıRMA MAKALESI
8.
Vajinismusun Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri Açısından Diğer Cinsel İşlev Bozuklukları İle Karşılaştırılması
Socio-Demographical And Clinical Characteristics Of Vaginismus Comparison With Other Female Sexual Dysfunction
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
doi: 10.5505/kpd.2017.07379   2017; 20 - 1 | Sayfalar 37 - 44

DERLEME
9.
Çocuk cinsel istismarı şüphesinin bildirimi öncesinde çocukla yapılacak ilk görüşme
The first interview with child ahead of reporting suspected child sexual abuse
Aynur Eren Gümüş
doi: 10.5505/kpd.2017.32032   2017; 20 - 1 | Sayfalar 45 - 58

10.
Sınır kişilik bozukluğunun suç ve şiddet ile ilişkisi: Bir gözden geçirme
Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review
Bengisu Nehir Aydın
doi: 10.5505/kpd.2016.83703   2016; 19 - 1 | Sayfalar 37 - 44

OLGU SUNUMU
11.
Çocukluk çağında yineleyici tecavüz ve cinsel taciz öyküsü bulunan bir vajinismus olgusunda EMDR’nin etkinliği
Efficiency of EMDR on a woman with vaginismus who has repetitive sexual assault in childhood
Yasemin Hoşgören Alıcı, Bilge Bilgin Kapucu, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2016.96268   2016; 19 - 2 | Sayfalar 97 - 100

DERLEME
12.
Şizotipi kavramı ve şizotipal kişilik bozukluğu (tur)
The concept of schizotypy and schizotypal personality disorder (tur)
Emre Mısır, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27576   2020; 23 - 3 | Sayfalar 364 - 374

ARAŞTıRMA MAKALESI
13.
Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile İlişkisi
The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship Between Aggression and the Level of Depression, and Anxiety
Suat Ekinci, Merve Yalçınay, Hanife Uğur Kural, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2016.20592   2016; 19 - 3 | Sayfalar 125 - 129

KıSA BILDIRI
14.
Duygudurum kliniğinde takip edilen bipolar bozukluk tanılı hastalarda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of mortality causes among patients with bipolar disorder in a specialized mood clinic
Alparslan Cansız, Bahri İnce, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt
doi: 10.5505/kpd.2018.75547   2018; 21 - 4 | Sayfalar 389 - 396

ARAŞTıRMA MAKALESI
15.
Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği
Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis
Öznur Taşdelen, Rugül Köse Çınar, Yasin Taşdelen, Yasemin Görgülü, Ercan Abay
doi: 10.5505/kpd.2016.48568   2016; 19 - 4 | Sayfalar 167 - 175

DERLEME
16.
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalığa Maruz Kalma, Sosyal Destek ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişki
Relationship Between Bullying Experiences Related with Gender Identity, Sexual Orientation and Social Support and Psychological Well-Being
Fatma Mahperi Uluyol
doi: 10.5505/kpd.2016.77487   2016; 19 - 2 | Sayfalar 87 - 96

17.
Grup psikoterapisi uygulamalarının etik kurallar bağlamında incelenmesi (Turkish)
Evaluating group psychotherapy applications in the context of ethical rules (Turkish)
Cansu Alsancak Akbulut
doi: 10.5505/kpd.2017.36035   2018; 21 - 1 | Sayfalar 79 - 88

EDITÖRE MEKTUP
18.
COVID-19 pandemisinin görünmeyen yüzü: Kadına yönelik aile içi şiddet (tur)
The hidden side of COVID-19 pandemic: Domestic violence (tur)
Burcu Ünal, Leyla Gülseren
doi: 10.5505/kpd.2020.37973   2020; 23 - 50 1 | Sayfalar 89 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
19.
Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin İncelenmesi (Turkish)
The Investigation Of Compassion Level Of Nursing Students In A Health College (Turkish)
Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş
doi: 10.5505/kpd.2018.65487   2018; 21 - 1 | Sayfalar 61 - 67

DERLEME
20.
Gençler Arasındaki Popüler Psikoaktif Madde; Sentetik Kannabinoid (bonzai): Bir Gözden Geçirme
A Popular Psychoactive Substance Among Youth; Synthetic Cannabinoid (bonsai): A Review
Meryem Karaaziz, Buse Keskindağ
doi: 10.5505/kpd.2016.03522   2016; 19 - 3 | Sayfalar 137 - 144

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale