ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Depresyon Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışı: Aleksitimi Bir Etken Olabilir mi?
Extra Medical Ways of Help-seeking Behaviour in Patients with Depression: Can Alexithymia be a Contributing Factor?
Evrim Özkorumak, Hüseyin Güleç, Samet Köse, Jeffrey Borckardt, Kemal Sayar
Sayfalar 161 - 169

2.
Obezitede Tedaviye Yanıt ve Aleksitimi
The Response to Obesity Treatment and Alexithymia
Artuner Deveci, M. Murat Demet, Bilgin Özmen, Sabriye Özkay Kafesçiler, Erol Özmen, Zeliha Hekimsoy, Feyzullah Güçlü
Sayfalar 170 - 176

3.
Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Bilişsel Bozukluğu Etkileyebilecek Etkenler
Factors Influencing Depressive Symptoms and Cognitive Disorders Among Elderly
Mustafa İlhan, Işıl Maral, Mehmet Kitapçı, Selçuk Aslan, Nuri Çakır, M.Ali Bumin
Sayfalar 177 - 184

DERLEME
4.
Kanser Tedavisi Gören Çocuk ve Gençlerde Uzun Süreli İzlem Sürecinde Psikososyal ¦¦ Özelliklerin Tanımlanması ve Genel Yaklaşım ¦ İlkeleri
Psychosocial Characteristics of Children and Adolescents on Long-Term Follow-Up Treatment of Cancer and General Principles
Burcu Özbaran, Serpil Erermiş
Sayfalar 185 - 190

OLGU SUNUMU
5.
Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluğu: Davranışçı Tedaviye Olumlu ve Hızlı Yanıt Veren Bir Olgu
Sexual Aversion Disorder: A Case of Favourable Outcome and Rapid Response to Behavioral Therapy
Sultan Doğan
Sayfalar 191 - 197

6.
Klozapin Kullanımıyla İlişkili Miyokloni: Bir Olgu Sunumu
Clozapine-Induced Myoclonus: A Case Report
Aybala Sarıçiçek, Leyla Gülseren
Sayfalar 198 - 202

LookUs & Online Makale