ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (HEDEF) Geçerlilik, Güvenilirlik ve Duyarlılığı
Mental Competence Evaluation form (MCEF) for Assessment of Competency: Reliability, Validity and Sensitivity
Yeşim Can, Mustafa Sercan, Ömer Saatçioğlu, Hüseyin Soysal, Niyazi Uygur
Sayfalar 5 - 16

2.
Stres Yaratan Yaşam Olaylarının Vitiligo ve Kronik Urtiker Hastalarına Etkisi
Stressful Life Events in Vitiligo and Chronic Urticaria
Meltem Sukan, Fulya Maner
Sayfalar 17 - 26

3.
Ergen Öğrenciler Arasında Akran Örselemesi ve Depresyon Belirtileriyle İlişkisi
Bullying And Its Relationship To Symptoms Of Depression In Adolescent Students
Osman Sabuncuoğlu, Yener Akyuva, Engi Altınöz, Meral Berkem
Sayfalar 27 - 35

4.
Psikiyatri Hastalarında Tıp Dışı Çare Arama Davranışı: Türkiye'de ve Almanya'da Yaşayan Türkler Arasında Karşılaştırmalı ¦¦ Bir On Çalışma
Nonmedical Help-Seeking Behaviour in Psychiatric Patients; Comparison of Turks Living in Turkey and Germany: A Preliminary Study
Hüseyin Güleç, Ayhan Yavuz, Murat Topbaş, İsmail Ak, Elif Kaygusuz
Sayfalar 36 - 44

OLGU SUNUMU
5.
Sanrısal Yanlış Tanıma: Capgras Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Delusional Misidentification: Presentation of a Case of Capgras Syndrome
Eylem Özten, Ali Evren Tufan, İrem Yaluğ, Cem Cerit, Sibel Işık
Sayfalar 45 - 48

6.
Erkek Pseudohermafroditizmi: Bir Olgu Sunumu
Male Pseudohermaphroditism: A Case Report
Asena Akdemir, Olga Güriz, Sibel Örsel, Akfer Karaoğlan
Sayfalar 49 - 52

LookUs & Online Makale