ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2004
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Factors Influencing Physicans Approach to Conversion Disorder
Hekimlerin Konversiyon Bozukluğuna Yaklaşımını Etkileyen Faktörler
Uğur Bediz, Çiğdem Aydemir, Ayşe Devrim Başterzi, Cebrail Kısa, Sevsen Cebeci, Erol Göka
Sayfalar 73 - 79

2.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuklarda Plazma Çinko ve Bakır Düzeyleri
Plasma Zinc and Copper Levels in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Özgür Yorbık, Abdullah Olgun, Pınar Kırmızıgül
Sayfalar 80 - 84

3.
Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Komplikasyonların Yaşam Kalitesine Etkisi
The Quality of Life in the Patients with Type II Diabetes Mellitus and Effects of Complications on the Quality of Life
İbrahim Eren
Sayfalar 85 - 94

4.
Mastalji Yakınmasıyla Radyolojik İncelemeye Alman Bir Grup Hastada Aleksitimi, Anksiyete, Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Araştırılması
The Study of Alexithymia, Anxiety, Worry and Depression Levels of the Patients Who Suffered by Mastalgia and Underwent to Radiodiagnostic Assey
Gökhan Aksu, Çiçek Hocaoğlu
Sayfalar 95 - 102

5.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı
Symptoms and Diagnoses of First-Time Adolescent Applications to a Child and Adolescent Psychiatry Out-Patient Clinic
Işık Görker, Ümran Korkmazlar, Melek Durukan, Arzu Aydoğdu
Sayfalar 103 - 110

DERLEME
6.
Alkol/Madde Kullanım Bozukluğunda Kişilik Bozukluğu Ek Tanısı: Bir Gözden Geçirme
Personality Disorder Comorbidity in Alcohol/Substance Use Disorders: A Review
Cüneyt Evren
Sayfalar 111 - 119

7.
Depresyonda Uyku Yoksunluğu Tedavisi Uygulamaları
Therapeutic Sleep Deprivation in Depression
Okan Çalıyurt, Funda Güdücü
Sayfalar 120 - 126

OLGU SUNUMU
8.
Trikotilomani, Cilt Yolma Bozukluğu ve Patolojik İnternet Kullanımı Olan Bir Olgu*
A Case with Trichotillomania, Psychogenic Excoriation and Pathological Internet Use
Birgül Elbozan Cumurcu, Burhanettin Kaya
Sayfalar 127 - 131

LookUs & Online Makale