ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarında Eşlik Eden Sosyal Fobik Semptomların ve Sosyodemografik Değişkenlerin İncelenmesi
The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic Characteristics on Panic Disorder Patients
Nilgün Öngider, Vildan Kavak
Sayfalar 63 - 72

2.
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression and Anxiety Levels in a Group of Elderly Who Referred to an Outpatient Psychiatry Clinic
Serap Erdoğan Taycan, Fatma Duygu Kaya, Okan Taycan
Sayfalar 73 - 82

3.
Biber Gazının Birey ve Toplum Ruh Sağlığına Etkileri: Gezi Olayları Örneği
Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests
Okan Taycan, Tamer Aker
Sayfalar 83 - 89

4.
Dokuz Yaşında Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
Factitious Disorder at Nine Years Old: A Case Report
İrem Damla Çimen, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız Gündoğdu
Sayfalar 90 - 97

5.
Çocuk İstismarına Birimler Arası Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report
Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz
Sayfalar 98 - 102

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale