ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
The Factors of Affecting Psychiatric Consequences of Sexual Abuse in Children and Adolescents
Yasemin Yulaf, Funda Özer Gümüştaş
Sayfalar 197 - 205

2.
Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanımları ile Taburcu Edilen Şizofreni Tamlı Hastaların Altı Ay ¦ İçinde Tekrarlayan Yatış Oranları
Rehospitalization Rates of Patients with Schizophrenia Discharged on Typical, Atypical Antipsychotics. Electroconvulsive Therapy or Combination Treatment During Six Months
Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir
Sayfalar 206 - 213

3.
Kalp Hastalarında Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakış
An Overview on Psychosocial Adaptation, Depression, Anxiety and Stress Levels in Patients with Heart Disease
Etem Erdal Erşan, Meral Kelleci, Berna Baysal
Sayfalar 214 - 224

4.
Şizofreni Hastalarında Tekrarlayan Yatış Sıklığı ve Ongörücüleri
Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients
Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir, Abdülhalik Gülücü, Mine Ergelen
Sayfalar 225 - 231

DERLEME
5.
Dopaminerjik Reseptör Aşırı Duyarlılığı, Aşırı Duyarlılık Psikozu ve Antipsikotiklerle Tedavide Etkinlik Kaybı
Dopamine Receptor Supersensitivity, Supersensitivity Psychosis and Therapeutic Failure of Antipsychotic Treatment
Vesile Altınyazar, Nevzat Yüksel
Sayfalar 232 - 243

OLGU SUNUMU
6.
Farklı Klinik Semptomlarla Ortaya Çıkan Narkolepsi Olguları
Narcolepsy Cases with Different Clinical Symptoms
Pınar Güzel Özdemir, Adem Aydın, Yavuz Selvi
Sayfalar 244 - 248

7.
Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver- Bucy Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Klüver-Bucy Syndrome Induced by Herpes Encephalitis: A Case Report
Dursun Hakan Delibaş, Almila Erol, Levent Mete, Uğur Demir
Sayfalar 249 - 253

LookUs & Online Makale