ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Yetişkinliğe Geçişte Bireyleşme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öğrencileri ve
Individualization Types and identity Status in Transition to Adulthood: College Students and
Hasan Atak, Emine Gül Kapçı, Figen Çok
Sayfalar 71 - 82

2.
Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu
Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies
Pınar Yücel, Yasemin Çayır, Mehmet Yücel
Sayfalar 83 - 87

3.
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Düzeyleri ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
The Relationships Between, Personality Characteristics, Hopelessness, Helplessness Hap/essness and Problem Solving Style in Turkish University Students
Sevginar Vatan
Sayfalar 88 - 97

4.
Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department
Etem Erdal Erşan, Çağla Kılıç
Sayfalar 98 - 109

DERLEME
5.
Sigara Bırakmada İlaç Tedavisi
Smoking Cessation Pharmacotherapy
Mehmet Hamid Boztaş, Eren Abatan
Sayfalar 110 - 119

OLGU SUNUMU
6.
Varenikline Sefuroksim Eklenmesiyle Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu
An Obsessive Compulsive Disorder Case Induced by Addition of Cefuroxime to Varenicline
Arda Karagöl, Ali Çayköylü, Hatice Kılıç, Yasemin Eren, Naci Özdemir
Sayfalar 120 - 125

7.
Fluoksetin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Hipertansiyon Olgusu
Hypertension as a Side Effect of Fluoxetine
Esra Yancar Demir, Tuba Aydemir Özcan
Sayfalar 126 - 128

LookUs & Online Makale