ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KIO-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite ¦¦ Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Personality Belief Questionnaire- Short Form (PBQ-STF) in the University Students
İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Sibel Örsel
Sayfalar 199 - 209

2.
Obez Kadınlarda Psikiyatrik Tanı Sıklığı
The Frequency of Psychiatric Diagnosis in Obese Women
Osman Özdel, Gülfizar Sözeri Varma, Semin Fenkçi, Taner Değirmenci, Filiz Karadağ, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu,, Figen Ateşçi
Sayfalar 210 - 217

3.
Suç İşlemiş Kadınların Sosyodemografik Özellikleri, Anne-Baba Tutumları ve Öfke ¦ İfade Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sociodemographic Characteristics, Parental Attitude and Anger Expression Among Female Offenders
Huriye Ersen, M. Cem İInem, Nedim Havle, Ferhan Yener, Nesrin Karamustafalıoğlu, Derya İpekçioğlu
Sayfalar 218 - 229

4.
Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelindelş Doyumu ve Stres İlişkisi
Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals
Derya Nur
Sayfalar 230 - 240

DERLEME
5.
Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme
Diagnosis and Treatment of Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: A Review
A. Figen Türkçapar, Hakan Türkçapar
Sayfalar 241 - 253

LookUs & Online Makale