ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Yeni ruhsal hastalıkları aşırı mı üretiyoruz yoksa bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz: Tanı kılavuzlarında yer almayan tanılar (tur, eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 240-243 | DOI: 10.5505/kpd.2022.22308

Yeni ruhsal hastalıkları aşırı mı üretiyoruz yoksa bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz: Tanı kılavuzlarında yer almayan tanılar (tur, eng)

Oğuzhan Herdi
Antalya Bilim Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: ruhsal hastalık, stigma, aşırı medikalizasyon

Are we over-generating new mental disorders or missing something: Disorders which are not in diagnostic manuals (tur, eng)

Oğuzhan Herdi
Antalya Bilim University, Department of Clinical Psychology

Keywords: mental disorders, stigma, over-medicalization

Oğuzhan Herdi. Are we over-generating new mental disorders or missing something: Disorders which are not in diagnostic manuals (tur, eng). J Clin Psy. 2022; 25(3): 240-243

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Herdi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale