ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Parental alienation syndrome: A case alienated from the mother (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 332-337 | DOI: 10.5505/kpd.2022.10846

Parental alienation syndrome: A case alienated from the mother (eng)

Birsen Şentürk Pilan, Öykü Akkaş, Gökül Er, Ali Fuat Bayturan, Gizem Akdaş, Tezan Bildik
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ege University, İzmir, Turkey

Parental alienation sydnrome is a clinical condition in which the child is consciously and programmatically alienated from one parent by the other parent, constantly subjected to an unfair defamation campaign aganist the target parent. Despite the definition of clinical features, there is serious debate about the validity and reliability of this syndrome. Therefore, it is not included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM 5) and International Classification of Diseases 11 (ICD 11). With the increase in divorce and custody cases, this syndrome is encountered more and more, but it is not sufficiently recognized and often overlooked by mental health professionals, forensic experts, judges and prosecutors. In this case report,an 8 year old girl who alienated from her mother by her father is presented and parental alienation syndrome is discussed.

Keywords: Parental Alienation Syndrome, Divorce, Child, Parent

Ebeveyn yabancılaştırma sendromu: Annesine yabancılaşan bir olgu (eng)

Birsen Şentürk Pilan, Öykü Akkaş, Gökül Er, Ali Fuat Bayturan, Gizem Akdaş, Tezan Bildik
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu, çocuğun bir ebeveyni tarafından diğer ebeveyne karşı bilinçli ve programlı bir şekilde yabancılaştırıldığı, hedefteki ebeveyne karşı sürekli olarak haksız bir karalama kampanyasına maruz bırakıldığı bir klinik durumdur. Klinik özelliklerinin bilinmesine rağmen bu sendromun geçerlilik ve güvenilirliği hakkında ciddi tartışmalar mevcuttur.Bu nedenle Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı 5 (DSM 5) ve Uluslararası Hastalık Sınıflaması 11 (ICD 11)’de yer almamaktadır. Boşanma ve velayet davalarının artması ile bu sendromla daha fazla karşılaşılmaktadır ancak ruh sağlığı profesyonelleri, adli tıp uzmanları, yargıç ve savcılar tarafından yeterince tanınmamakta ve sıklıkla gözden kaçmaktadır. Bu yazıda, babası tarafından annesine karşı yabancılaştırılan 8 yaşındaki kız olgu sunularak ebeveyn yabancılaştırma sendromu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu, Boşanma, Çocuk, Ebeveyn

Birsen Şentürk Pilan, Öykü Akkaş, Gökül Er, Ali Fuat Bayturan, Gizem Akdaş, Tezan Bildik. Parental alienation syndrome: A case alienated from the mother (eng). J Clin Psy. 2022; 25(3): 332-337

Corresponding Author: Öykü Akkaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale