ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Başa Çıkma Eğitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalışma
The Effect of Stress Management Training on the Emotional Symbols of Air Traffic Controllers: A Controlled, Prospective Study
Elif Ünal, Leyla Gülseren, Şeref Gülseren, Levent Mete, Seval Baysal, Sibel Turgut
Sayfalar 109 - 115

2.
Sivas II Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi
Study of Self Esteem Levels of Students Attending in Three Primary Schools with Different Socio Economic Levels, in Central Sivas
Selma Çetinkaya, Seher Arslan, Naim Nur, Deniz Özdemir, Ö.Faruk Demir, Haldun Sümer
Sayfalar 116 - 122

3.
Anne-Babalarında Ruhsal Bozukluk Olan Çocukların Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi
Psychiatric Evaluation of the Offsprings of the Parents with Psychopathology
Özlem Yıdız Öç, Şahika Gülen Şişmanlar, Belma Ağaoğlu, Ümit Tural, Emin Önder, Işık Karakaya
Sayfalar 123 - 130

4.
Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin ¦ ¦ Tiroid Hormon Düzeyleri İle İlişkisi
Psychiatric Symptom Level in Clinical and Subdinical Hypothyroidism and Its Relation Between Thyroid Hormon Levels
İbrahim Eren, Erkan Cüre, Ali Kutlucan, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer
Sayfalar 131 - 137

5.
Psikozu Açıklama ve Çare Arama Davranışını Etkileyen Sosyal Etkenler-Malatya Orneklemi
Social Factors of Folk Explanatory Model and Help Seeking Behaviors of Psychotic Symptoms - Malatya Sample
Süheyla Ünal, Yaşar Kaya
Sayfalar 138 - 147

DERLEME
6.
İnme Sonrası Depresyon
Poststroke Depression
Kürşat Altınbaş, E.Timuçin Oral, Aysun Soysal, Baki Arpacı
Sayfalar 148 - 153

LookUs & Online Makale