ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Doğal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum ¦ Arasındaki İlişki
The Relationship Between Depression and Anxiety Levels and Sexual Satisfaction for Natural and Surgical Menopause
Gülfizar Sözeri Varma, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Filiz Karadağ, Osman Özdel, Tarkan Amuk
Sayfalar 109 - 115

2.
Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalar için Etkileşimsel Gözlem Ölçeği: Güvenirlik, ¦ Geçerlik ve Faktör Yapısını İnceleyen Bir Çalışma
The Reliability, Validity and Factor Structure of Interactive Observation Scale of Psychiatric Inpatients
Şenay Mısırlı, Emre Bora, Kadriye Gültekin, Sevinç Elçi, Gülden Gülen
Sayfalar 117 - 122

DERLEME
3.
Depresyon Araştırmalarında Kullanılan Hayvan Modelleri
Animal Models in Depression Research
Koray Başar, Aygün Ertuğrul
Sayfalar 123 - 134

OLGU SUNUMU
4.
Yönelimli Psikoterapi İlkelerinin Bir Olgu Eşliğinde Tartışılması
Discussion of Psychoanalytic Psychotherapy Strategies of Borderline Personality Disorder by Means of a Patient
Aslıhan Sayın, Dilşad Özdemir, Selçuk Aslan, Leyla Zileli
Sayfalar 135 - 140

5.
Cinsel Kimlik Disfori Sendromu: Olgu Sunumu
Gender Dysphoria Syndrome: Case report
Bülent Kayahan, Erol Ozan, Nuri Doğan Atalay, Hayriye Elbi Mete
Sayfalar 141 - 145

6.
Alkolik Halüsinozis
Alcoholic Hallusinosis
Murat Erdem, Mehmet Ak, Tunay Karlıdere, Nahit Özmenler
Sayfalar 146 - 149

LookUs & Online Makale