ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Dikkat Eksikliği Hiperaktıvıte Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için ¦¦ Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Yeri*
The Place of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised in Assessment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Emel Erdoğan-Bakar, Şebnem Soysal, Nurcihan Kiriş, Aynur Şahin, Sirel Karakaş
Sayfalar 5 - 17

2.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinde Kişilik Bozuklukları
Personality Disorders in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Oya Güçlü, Murat Erkıran
Sayfalar 18 - 23

3.
Duchenne Muskuler Distrofili Çocukların Aile İşlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Araştırılması
The Investigation of Duchenne Muscular Dystrophy Children's Family Functions and their Mothers' Depression and Anxiety Levels
Burcu Çakaloz, Semra Kurul
Sayfalar 24 - 30

4.
Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği*
The Reliability and Validity of Turkish Form of the Symptom Interpretation Questionnaire
Hüseyin Güleç, Kemal Sayar
Sayfalar 31 - 36

DERLEME
5.
Bilişsel Süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa Bağlı Değişiklikler
Dementia of Alzheimer Type-Related Changes in Cognitive Processes
Handan Can, Sirel Karakaş
Sayfalar 37 - 47

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale