ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2004
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Postmenopozal Dönemdeki Estrojen Replasman Tedavisinin Bilişsel Süreçlere Etkisi
The Effects of Estrogen Replacement Therapy on Cognitive Processes in Postmenopausal Period
Murat Kurt, Belma Bekçi, Sirel Karakaş
Sayfalar 5 - 16

2.
Şizofreni ve İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Farkındalık ve Riskli Cinsel Davranışlar
Awareness of Sexually Transmitted Diseases and Risky Sexual Behavior Amongst Patients with Schizophrenia and Bipolar Mood Disorder
Figen Karadağ, Aytül Gürsu Hariri, Jülide Kenar
Sayfalar 17 - 25

3.
Süreğen Günlük Baş Ağrısında Psikiyatrik Komorbidite*
Psychiatric Comorbidity in Chronic Daily Headache
Nuray Atasoy, Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Numan Konuk, Levent Atik
Sayfalar 26 - 31

4.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konmuş Çocukların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Yüklülük
Psychiatric Loading in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Oya Güçlü, Murat Erkıran
Sayfalar 32 - 41

5.
Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
Assessment of Anxiety, Depression and Stres Levels of Mothers of Handicapped Children
Şükrü Uğuz, Fevziye Toros, Banu Yazgan İnanç
Sayfalar 42 - 47

6.
Postpartum Depresyon ve Serum Kolesterolü
Postpartum Depression and Serum Cholesterol Level
Yavuz Selvi, Rıfat İnci, Ümit Kemal Kıran, Mehmet Yücel Ağargün, Ömer Akil Özer, Buket Eryonucu
Sayfalar 48 - 50

OLGU SUNUMU
7.
Erken Erişkinlikte Tanı Konan İki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgusu
Two Cases of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnosed in Early Adulthood
Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül, Şükran Telci, Nesrin Dilbaz
Sayfalar 51 - 56

8.
Blefarospazm, Tourette Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk: İki Olgu Sunumu*
Blepharospasm, Tourette Syndrome and Obsessive Compulsive Disorder: Two Case Reports
Pelin Kaplan Sayan, Volkan Topçuoğlu, Aylan Gımzal, Esat Oğuz Göktepe
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale