ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2000
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Doğum Türü Değişkeninin Bağlanma Örüntüsü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Study of Birth Type Variable on Attachment Pattern
Şebnem Soysal, Ferhunde OKTEM, Ebru ERGENEKON, Emel ERDOĞAN
Sayfalar 75 - 85

2.
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Belirti Dağılımının ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Erişkinler Arasında Karşılaştırılması
The Comparison of Obsessive Compulsive Disorder in Children and Adolescents with Adults: The Distribution of Symptoms and Comorbidity
Tümer TÜRKBAY, Ali DORUK, Hakan ERMAN, Teoman SÖHMEN
Sayfalar 86 - 91

3.
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalannda Klinik Özelliklerin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Features of Obsessive Compulsive Patients with or without Comorbid Obsessive Compulsive Personality Disorder
Nuray TÜRKSOY, Raşit TÜKEL, Özay ÖZDEMİR
Sayfalar 92 - 98

4.
Bronşial Astımlı Hastalarda Depresyon
Depression in Patients with Bronchial Asthma
Ömer Oğuztürk, Aydanur EKİCİ, Sefa Güliter, Ali Kemal ERDEMOĞLU, Mehmet EKİCİ
Sayfalar 99 - 101

DERLEME
5.
Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanısal Ayırımı
Diagnostic Differentiation of Asperger's Syndrome and High Functioning Autism
Özgür YORBIK, Hakan ERMAN, Teoman SÖHMEN
Sayfalar 102 - 110

6.
Pediatrik Liyezon Psikiyatrisi Alan Saptamasına Yönelik Bir Önçalışma'
Pediatric Liaison Psychiatry: A Pilot Study
Şahnur Şener, Yıldız Dilek ERTÜRK, Selahattin Şenol
Sayfalar 111 - 116

7.
Tıp Evrimi Açısından ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu
Consultation Concept from the Viewpoint of Medical Evolution in Psychiatry
Serap Şahinoğlu PELİN
Sayfalar 117 - 125

8.
Şizofreni ve Sigara
Schizophrenia and Cigarette Smoking
Oya BOZKURT, Alp ÜÇOK
Sayfalar 126 - 130

9.
Şizofrenide Öznel Yaşantılar ve Duyguların İfadesi
Personal Experiences and Expression of Feelings in Schizophrenia
Süheyla Ünal
Sayfalar 131 - 136

10.
Alzheimer Hastalığının ilaçla Tedavisi
Psychopharmacological Treatment of Alzheimer's Disease
Nevzat Yüksel
Sayfalar 137 - 141

LookUs & Online Makale