ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2016
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfa 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler
Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors
Eda Aslan, Aylin Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2016.03511  Sayfalar 109 - 117

3.
İlaca bağlı hipomanik/manik nöbet geçiren olguların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi
Evaluation of Clinical and Sociodemographic features of the patients' who had hypomanic/manic switch due to drugs
Murat Eren Özen, Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu
doi: 10.5505/kpd.2016.33042  Sayfalar 118 - 124

4.
Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile İlişkisi
The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship Between Aggression and the Level of Depression, and Anxiety
Suat Ekinci, Merve Yalçınay, Hanife Uğur Kural, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2016.20592  Sayfalar 125 - 129

5.
Acil Servise Başvuran Adli Olgularda Psikiyatrik Tanı Birlikteliğinin ve Madde Kullanımının Geriye Dönük Değerlendirmesi
A Retrospective Evaluation of Psychiatric Comorbidity and Substance Use in Forensic Cases Admitted to Emergency Service
Onur Durmaz, Erdem Çevik
doi: 10.5505/kpd.2016.97268  Sayfalar 130 - 136

DERLEME
6.
Gençler Arasındaki Popüler Psikoaktif Madde; Sentetik Kannabinoid (bonzai): Bir Gözden Geçirme
A Popular Psychoactive Substance Among Youth; Synthetic Cannabinoid (bonsai): A Review
Meryem Karaaziz, Buse Keskindağ
doi: 10.5505/kpd.2016.03522  Sayfalar 137 - 144

OLGU SUNUMU
7.
Psikojenik Pruritus ve Buna Bağlı Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı: İki Olgu Sunumu
Use of Mirtazapine Treatment in Erectile Dysfunction Associated with Psychogenic Pruritus: A Study of Two Cases
Onur Okan Demirci, Hülya Çeçen, Emrah Çinik
doi: 10.5505/kpd.2016.69885  Sayfalar 145 - 148

8.
Unremitting halitosis: A case of Olfactory Reference Syndrome.
Süregen ağız kokusu: Olfaktör Referans Sendrom olgusu
Murat Eren Özen, Murat Aydin
doi: 10.5505/kpd.2016.36844  Sayfalar 149 - 151

LookUs & Online Makale