ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bellek İşlevselliği Anketi'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Validity and Reliability of Turkish Version of The Memory Functioning Questionnaire
Selda Şahin, Nevzat Yüksel, Çisem Utku, Nurdan Eren Bodur, Özgün Karaer Karapıçak, Nurhak Çağatay Birer, Duygu Kaya
Sayfalar 135 - 147

2.
Lise Öğrencileri Arasında Patolojik İnternet Kullanımının Yaygınlığı: Kocaeli Örneği
Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample
Mehmet Şahin, Uğur Çakır, Emine Demirbaş Çakır, Aslıhan Özlem Polat
Sayfalar 148 - 156

3.
Erişkin Enürezis Nokturna Tamlı Hastalarda Psikiyatrik Ek Hastalıklar
Psychiatric Comorbidity in Patients with Adult Enuresis Nocturna
Şükrü Kumsar, Neslihan Akkişi Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Osman Köse, Salih Budak, Öztuğ Adsan
Sayfalar 157 - 163

4.
Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Parental Acceptance-Rejection and Psychological Adjustment of Children in Divorced and Married Families
Nilgün Öngider
Sayfalar 164 - 174

DERLEME
5.
Yeme Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği
Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder
Asena Akdemir, Bahar Sarı Narğis
Sayfalar 175 - 180

OLGU SUNUMU
6.
Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm Olgusu
Parkinsonism Developed by Paliperidon Usage: A Case Report
Musa Şahpolat, Önder Kavakçı, Nesim Kuğu
Sayfalar 181 - 184

7.
Antidepresan Tedaviye Risperidon Eklenmesi ile İlişkili Anjiyoödem: Olgu Sunumu
Angioedema Associated with Addition of Risperidone to Antidepressant Treatment: A Case Report
Nalan Kara
Sayfalar 185 - 190

LookUs & Online Makale