ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ergenlerde Arkadaş Ölümü Sonrası Travma Belirtileri ve İlişkili Etmenler
Traumatic Symptoms and Related Factors in Adolescents after a Friend's Death
Ayşe Burcu Ayaz, Sebla Gökçe İmren, Muhammed Ayaz
Sayfalar 199 - 207

2.
Conners-Wells Oz-Bildirim Ölçeği Kısa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalışması
Adaptation Study of Conners-Wells Self-Report Scale Revised Short Form to Turkish Adolescents
Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri
Sayfalar 208 - 217

3.
İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip
Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up
Ali Emre Şevik, Halil Özcan, Emin Uysal
Sayfalar 218 - 225

4.
Evlilik Terapisi için Başvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkındaki ¦ Görüşleriyle İlişkili Etmenler
Factors Related to Marital Satisfaction and Views About Marital Therapy in Couples Applying for Marita! Therapy
Mehmet Eskin
Sayfalar 226 - 237

5.
Şizofreni Hastalarının Cinsel Yaşama İlişkin Öznel Düşüncelerinin Cinsiyetler Arası Karşılaştırması
Gender Differences in Subjective Thoughts of Schizophrenia Patients About Their Sexuality
Basri Doğu, Jülide Güler, Serhat Çıtak, Yavuz Altunkaynak, Nihat Alpay
Sayfalar 238 - 247

6.
Parkinson Hastalığı Sırasında Ortaya Çıkan Psikotik Özellikli Manik Atak: Olgu Sunumu
Manic Episode with Psychotic Features in Patient with Parkinson's Disease
Gonca Karakuş, Nurgül Özpoyraz, Meliha Zengin, Lut Tamam, Ayşe Vural, Filiz Koç
Sayfalar 248 - 251

7.
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri ve Galaktore: Aynı Olgu Üzerinden Sertralin ve Sitalopramın Karşılaştırılması
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Galactorrhea: A Comparison of Sertraline and Citaiopram Based on a Case Report
Sevilay Özcan, Lut Tamam, Ayçe Soydan
Sayfalar 252 - 254

LookUs & Online Makale