ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Bir Anadolu Şehrinde Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Hastalık Açıklama ve Çare Arama Davranışları
Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for their Illness and Help-Seeking Behavior
Gülcan Güleç, Fırat Ay
Sayfalar 131 - 142

2.
Miyokard Infarktüsü Geçiren Kişilerde Mizaç ¦¦ ve Karakter Boyutları ve Öfke, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri
Temperament and Character Dimensions and Levels of Anger, Anxiety, and Depression in Persons with Myocardial Infarction
Haluk Arslan, Haluk Arkar, Zülfikar Danaoğlu
Sayfalar 143 - 149

3.
Conners Öğretmen Dereceleme Olçeği-Yenilenmiş/Uzun: Türk Çocukları için ¦¦ Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi*
Conner's Teachers Rating Scale/ Revised Long: Assessing the Psychometric Characteristics of Turkish Children
Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak, Latife Özaydın
Sayfalar 150 - 163

4.
Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik ¦¦ Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma*
Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety Disorders Episodes: A Comparative Study
Hasan Karadağ, Sibel Örsel, Ayşegül Kart, Buket Özcaltepe, Hakan Türkçapar, Enis Kayran
Sayfalar 164 - 172

5.
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri ¦ Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler ¦¦ ¦ üzerinden İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Hopeless Level and Problem Solving Skills in the Aspects of Some Variables
Ömer Oğuztürk, Figen Akça, Gülçilem Şahin
Sayfalar 173 - 184

OLGU SUNUMU
6.
Çok Geç Başlangıçlı Bir Şizofreni Olgusunun Beş Yıllık İzlemi
Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case
Oya Güçlü, Ramazan Konkan, Ömer Şenormancı, Hüsnü Erkmen
Sayfalar 185 - 190

 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale