ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik ¦¦ Özelliklerinin Değerlendirilmesi *
Conners-Wells' Adolescent Self-Report Scale-Long Form: Evaluation Psychometric Properties for Turkish Adolescents
Sema Kaner, Şener Büyüköztürk, Elvan İşeri, Aylin Ak, Latife Özaydın
Sayfalar 71 - 84

2.
Genel Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve İlişkili Sosyokültürel Parametrelerin Değerlendirilmesi
Female Sexual Disfunction and Evaluation of the Related Sociocultural Parameters in a General Psychiatric Outpatient Clinic
Derya Güliz Mert, Nurper Erberk Özen
Sayfalar 85 - 93

3.
Şiddet İçeren Suç Davranışı Öngörülebilir mi? Erkek Mahkumlarda Yürütülen Bir Cezaevi Çalışması
Are Offenses Involving Violent Behaviour Predictable? A Prison Study Which Perforned on Male Offenders
Hüseyin Güleç, Medine Yazıcı Güleç, Semra Ulusoy Kaymak, Mürüvvet Topaloğlu, İsmail Ak
Sayfalar 94 - 102

4.
Mükemmeli Ararken: Bir İç Dünya Araştırması
Seeking for the Perfect: A Research of the Internal World
Nilgün Taşkıntuna, Gamze Özçürümez
Sayfalar 103 - 114

OLGU SUNUMU
5.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Uzun Etkili Metilfenidat Kullanımı ile Enkoprezis Belirtilerinde ¦ Düzelme: İki Olgu Sunumu
Disappearence of Encopretic Symptoms in Treatment of Attention Deficit- Hyperactivity Disorder with Methyiphenidate Extended Release Medication: Two Case Reports
Ömer Faruk Akça
Sayfalar 115 - 118

6.
Uzun Etkili Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen ITP Olgusu
A Case Report About ITP Caused By Long Acting Risperidone Usage
Gülcan Güleç, Semiha Tufan Temiz, Alev Büyükkınacı
Sayfalar 119 - 123

LookUs & Online Makale