ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Şizofrenide Cinsel İşlev Bozuklukları: Kesitsel Bir Değerlendirme
Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation
Soner Çakmak, Gonca Karakuş, Yunus Emre Evlice
Sayfalar 55 - 64

2.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tamlı Bireylere Verilen Psikoeğitimin Tedavideki Etkinliğinin ¦ İncelenmesi
The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder
Havva Gezgin, Olcay Çam, Mustafa Karademir
Sayfalar 65 - 76

3.
Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik ¦ Motivasyon Arasındaki İlişki
The Relationship Between Using of Subjective Well Being Increasing Strategies and Academic Motivation in Adolescence
AN Eryilmaz
Sayfalar 77 - 84

DERLEME
4.
Farkındalık Temelli Terapiler ve Terapötik Süreçler
Mindfulness Based Therapies and Therapeutic Processes
Pelin Devrim Çatak, Kültegin Ögel
Sayfalar 85 - 91

OLGU SUNUMU
5.
Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu
The Kleine-Levine Syndrome: A Case Report
Hasan Karadağ, Sibel Örsel, Hakan Türkçapar
Sayfalar 92 - 96

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale