ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Ömeklemde Geçerlik ve Güvenirliği
The Validity and the Reliliability of Suicide Probability Scale (SPS) in Clinical Sample
Zehra Atlı, Mehmet Eskin, Çiğdem Dereboy
Sayfalar 111 - 124

2.
Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri
Risk Factors Associated with Substance Use Among Dicle University Students
Murat Yalçın, Altan Eşsizoğlu, Hasan Akkoç, Aziz Yaşan, Faruk Gürgen
Sayfalar 125 - 133

3.
Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Belirtiler Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri
Eight Week Follow-up for Autism Symptoms and Comorbid Features of Autistic Children Under Special Education and Medication
Seher Akbaş, Koray Karabekiroğlu, Ozan Pazvantoğlu
Sayfalar 134 - 140

OLGU SUNUMU
4.
Cinsel İstismar Suçlusu Olarak Çocuk ve Ergenler: Olgu Serisi
Children and Adolescents as Sexual Offenders: Case Series
Zeynep Göker, Evrim Aktepe, Selma Tural Hesapçıoğlu, Sema Tanrıöver Kandil
Sayfalar 141 - 146

5.
Kronik Ağrı Yakınması Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu
A Case Report of Factitious Disorder with Osteomyelitis Symptomatology and Chronic Pain
Selda Şahin, Burhanettin Kaya
Sayfalar 147 - 152

LookUs & Online Makale