ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Cinsel İstismar Suçlusu Olarak Çocuk ve Ergenler: Olgu Serisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(3): 141-146

Cinsel İstismar Suçlusu Olarak Çocuk ve Ergenler: Olgu Serisi

Zeynep Göker1, Evrim Aktepe2, Selma Tural Hesapçıoğlu3, Sema Tanrıöver Kandil4
1Uz.Dr Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Uz.Dr.,Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4Dr. Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Tüm dünyada karşılaşılan cinsel suç, fizik ve ruh sağlığını etkileyen önemli bir konudur. Cinsel istismar suçlusu olanların yaklaşık %15-20'sinin 18 yaşından daha küçük yaş grubu içinde olduğu tahmin edilmektedir. Cinsel alanda suç işleyen yetişkinlerle ilgili çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen cinsel suç işleyen gençlerin klinik özellikleri ve suçun özellikleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Cinsel suça yönelen çocuk ve ergenler suç işleyen bireylerin farklı bir grubunu oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda cinsel suç işleyen birçok yetişkinin genç yaşta suç işlemeye başladığı saptanmıştır. Bu nedenle küçük yaşlarda cinsel suça yönelen bireylerin değerlendirilmesi bu davranışların yetişkin döneme aktarılmasını önleyebilir. Bu çalışmanın amacı 2005-2007 yılları arasında bölümümüze başvuran çocuk ve ergen grubundaki 12 cinsel istismar suçlusunun klinik ve sosyode- mografik özelliklerini araştırarak yazına katkıda bulunmaktır. Olguların çoğunluğunu ergen erkekler oluşturuyordu. Kurbanların çoğunluğu 6 yaş grubundaydı. En sık cinsel istismar tipi ırza tasatti idi. En sık saptanan psikiyatrik rahatsızlık davranım bozukluğuydu. Annelerde duygudurum bozukluğu, babalarda alkol bağımlılığı saptandı. Olguların çoğunluğu gelir ve eğitim seviyesi düşük ailelerden gelmekteydi. Ergenlerin cinsel saldırgan olarak karşımıza çıktığı durumlarda işleyen adli süreçlerin yanı sıra, saldırgan davranışın nedeninin araştırılması ve bunlara yönelik tedavi ve müdahalelerin sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Cinsel istismar suçluları, çocuk, ergen.

Children and Adolescents as Sexual Offenders: Case Series

Zeynep Göker1, Evrim Aktepe2, Selma Tural Hesapçıoğlu3, Sema Tanrıöver Kandil4
1Uz.Dr Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Dr., Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Uz.Dr.,Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4Dr. Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Sexual violence occurs throughout the world and it has a profound impact on physical or mental health. Conservative estimates indicate that between 15% and 20% of all sexual offenses are committed by youth younger than 18. Despite there are studies for adult sex offenders, there is insufficient investigation into the characteristics of juvenile sexual perpetrators. Juvenile perpetrators constitute the part of the all sexual offenses. Past research has shown that some adult sexual perpetrators were sexual offender when she/or he was child or adolescent. Therefore if this cases evaluate for sexual offence in child or adolescent period, the behavior of sexual offence is impeded. The aim of this study was to assess 12 juvenile sex offenders and to evaluate their sociodemographic features between 2005 to 2007 at seen in our department. In our series, the average age of perpetrators was 13.5 years of age, the majority of them were male, the majority of the victims were 6 years old. The most offence type was molestation. The most psychiatric disorder was conduct disorder. In mothers there was mood disorders, in fathers there was alcohol dependency. The most cases had lower socieconomic level and lower parent educational status. Besides the forensic process, treatment and intervention programs for juvenile perpetrators may benefit to understand the nature of sexual deliquency behavior.

Keywords: Key Words: Sexual perpetrators, child, adolescent.

Zeynep Göker, Evrim Aktepe, Selma Tural Hesapçıoğlu, Sema Tanrıöver Kandil. Children and Adolescents as Sexual Offenders: Case Series. J Clin Psy. 2009; 12(3): 141-146
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2106 kere indirildi)
LookUs & Online Makale