ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
6l Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü ile Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması
The Analysis of the Relationship Between Type-A Behavior Pattern and Expression of Anger Among University Students and Its Comparison in Terms of Sex
A. Şebnem Soysal, Handan Can, Kızbes Meral Kılıç
Sayfalar 61 - 67

2.
Diş Kliniğine Başvuran Hastalarda Bruksizmi Olan ve Olmayanların Depresyon ve Anksiyete Açısından Karşılaştırılması
Comparing Patients with and without Bruxism According to Depression and Anxiety in a Dental Clinic
Alev Kılıçoğlu, Gürel Pekkan
Sayfalar 68 - 71

3.
Bipolar I Bozukluk Hastaları Şizofreni Hastalarına Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanıları Açısından Farklı mı?
Are Bipolar I Patients Different from Schizophrenic Patients in Terms of Diabetes and Dyslipidemia Comorbidity?
Erhan Kurt, Gazi Alataş, Dilek Yeşilbaş
Sayfalar 72 - 78

4.
DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalışma
Stigmatization and Misinterpretations on ADHD and Autism: A Multi-Central Study with Elementary School Teachers and Parents
Koray Karabekiroğlu, Nursu Cakin-Memik, Ozlem Ozcan-Ozel, Fevziye Toros, Didem Öztop, Burcu Özbaran, Ebru Cengel-Kultur, Seher Akbaş, Gökçe NurTaşdemir, Muhammed Ayaz, Cahide Aydın, Tezan Bildik, Serpil Erermiş, Ali Kemal Yaman
Sayfalar 79 - 89

5.
Hastanede Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri
Anxiety and Depsession Levels of In-Patients According to Some Diagnostic Groups
Meral Kelleci, Dilek Aydın, Selma Sabancıoğulları, Selma Doğan
Sayfalar 90 - 98

DERLEME
6.
Terörist Saldırılar Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme
Post Traumatic Stress Disorder after Terrorist Attacks: A Review
Altan Eşsizoğlu, Hüner Aydın, İsrafil Bülbül
Sayfalar 99 - 104

LookUs & Online Makale