ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 11 (4)
Cilt: 11  Ek: 4 - 2008
1.
Şizofrenide Duygu Algılama ve Tanıma Süreçleri
Özlem Altunel, G Demirdöğen, U Dural, M Kemal Kuşçu
Sayfalar 3 - 11

2.
Şizofrenide Nörofizyolojik ve Nörokognitif Genetik Belirleyicilerin (Endofenotip) Yeri
Halis Ulaş, Serhat Taşlıca, Köksal Alptekin
Sayfalar 12 - 19

LookUs & Online Makale