ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Psikiyatrik Belirtiler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 235-239

Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Psikiyatrik Belirtiler

Emrem BEŞTEPE0, Verda Tüzer2, Tunga Tüzer0, Önder Okay0, Çiğdem AYDEMİR3
1
2Uz. Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA
3Doç.Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, Ankara

En sık trafik kazaları ve düşmelerin neden olduğu travmatik beyin hasarı (TBH), neden olduğu yeti yetiminin yanı sıra, psikiyatrik morbiditede de artışa yol açmaktadır. TBH nedeniyle hastaneye yatırılan 57 hasta ve 48 hastadan oluşan kontrol grubu psikiyatrik değerlendirmenin yanı sıra, SCID-P, Mini Mental Muayene, Genel İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve SCL-90-R belirti tarama listesi ile değerlendirilmiştir. Hastalar SCL-90-R somatizasyon alt ölçeği dışında tüm değerlendirmelerde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük puanlar almıştır. BDÖ ile yapılan değerlendirmede TBH grubunda %26.3 oranında klinik düzeyde depresyon görülürken, kontrol grubunda %4.2 belirlenmiştir (p<0.05). Bulgular TBH hastalarının özellikle duygudurum bozuklukları bakımından değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Travmatik beyin hasarı, kafa travması, major depresyon.


Psychiatric Symptoms After Traumatic Brain Injury

Emrem BEŞTEPE0, Verda Tüzer2, Tunga Tüzer0, Önder Okay0, Çiğdem AYDEMİR3
1
2Uz. Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, ANKARA
3Doç.Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Traumatic brain injury (TBI), most frequently caused by traffic accidents and falls, is a cause of disability, as well as increasing the psychiatric morbidity. Fifty-eight patients hospitalised for TBI and 48 controls were evaluated by SCID-P, Mini Mental Examination, Beck Depression Scale (BDS) and SCL-90-R checklist, as well as the psychiatric assessment. The patients score worse in all psychiatric tests except the somatization sub-scale of the SCL-90-R symptom checklist, compared to the control group. BDS findings showed that 26.3% of the patients were clinically depressed while only 4.2% were depressed in the control group (p<0.05). The findings suggest that it is important to assess the TBI patients especially for mood disorders.

Keywords: Key Words: Traumatic brain injury, head trauma, major depression.


Emrem BEŞTEPE, Verda Tüzer, Tunga Tüzer, Önder Okay, Çiğdem AYDEMİR. Psychiatric Symptoms After Traumatic Brain Injury. J Clin Psy. 2002; 5(4): 235-239


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1539 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale