ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Kronik Hastalığı Olan Çocuklar, Anne ve Babalarındaki Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 240-247

Kronik Hastalığı Olan Çocuklar, Anne ve Babalarındaki Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Fevziye Toros1, Şenel TOT1, Oznur DUZOVALI2
1Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN

Kronik hastalıklar çocukluk çağında yaygın olarak görülmekte ve gün geçtikçe görülme sıklığı artmaktadır. Genellikle, çocuklardaki kronik hastalık tanısı ve tedavisi çocuk ve anne-babalarda önemli psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, tüm çocukların ve anne-babalarının depresyon ve anksiyete düzeylerini, ruhsal bozukluk sıklığını belirlemek, anne-babaların yaş ve eğitim düzeyleri ile çocuklar ve anne-babaların depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkileri saptamak amaçlanmıştır. Yaşları 9-17 arasında olan 61 çocuk ve ergen (20 kız, 41 erkek) ve bu çocukların anne-babaları çalışmaya alındı. Çalışmadaki olgular üç gruba bölündü: Kanser hastalığı olan çocuklar ve anne-babaları Grup 1, kanser hastalığı dışında kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babaları Grup 2 ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan çocuklar ve anne-babaları Grup 3 olarak değerlendirildi. Sosyodemografik özellikler standart sosyode- mograjik veri toplama formu kullanılarak toplandı. Tüm anne- babalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. Ayrıca tüm çocuklara Çocuklar için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri (ÇDSKÖ) uygulandı. Grup T deki depresyon düzeyleri Grup 2 ve 3'den daha yüksekti (p=.023, p=.000). Grup Vde ÇDKÖ Grup 3den (p=.000), Grup 2de ÇDKÖ Grup 3den (p=.022) daha yüksekti. GrupVde ÇSKÖ Grup 3den (p=.004). Grup 2de Grup 3den daha yüksekti (p=.046). Grup 1'deki annelerde de depresyon ve anksiyete düzeyleri Grup 2 ve 3deki annelerden daha yüksekti (p=.012, p=.000). Grup 1'deki babaların depresyon düzeyleri Grup 3den p=.02), Grup 2'deki babaların Grup 3dekilerden daha yüksekti (p=.000). Kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babaları, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı çocukların anne-babalarına göre daha yüksek depresyon ve anksiyete düzeylerine sahiplerdi. Anahtar Sözcükler: Çocukluk çağı kanser hastalığı, kronik hastalık, anne-babalar, anksiyete, depresyon.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocukluk çağı kanser hastalığı, kronik hastalık, anne-babalar, anksiyete, depresyon.


Depression and Anxiety Levels of Parents and Children with Chronic Illness

Fevziye Toros1, Şenel TOT1, Oznur DUZOVALI2
1Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN

Childhood chronic diseases are common, and their prevalence is increasing. Generally, the diagnosis and treatment of chronic illness in a child is accompanied by major psychosocial disturbances in both a child and family members. The aims of this study were to determine depression and anxiety levels, frequency of psychiatric disorders of all children and their parents, and to investigate correlations between age and education levels of parents and depression and anxiety levels of parents and children. 61 children and adolescents aged between 9-17 (20 girls, 41 boys) and their parents participated in this study. Participants were divided to three groups: Parents and children with cancer illness (Group 1), parents and children with chronic illness except cancer (Group 2), parents and children without any chronic illness (Group 3). Socio-demographic characteristics were gathered using standard socio-demographic form. Beck Depression Inventory (DBI), Beck Anxiety Inventory (BAI) were administered to all parents. And also, Beck Depression Inventory for Children (BDIC), State (SAI) and Trait Anxiety Inventory for Children (TAT) were administered to all children. BDIC in Group 1 was higher than Group 2 and 3 (p=.023, p=.000), SAI in Group 1 was higher than Group 3 (p=.000j, and in Group 2 had higher SAI than Group 3 (p=.022j. TAI in Group 1 was higher than Group 3 (p=.004), children in Group 2 had higher TAI than children in Group 3 (p=.046). Mothers in Group I had higher scores ofBDI and BAI than mothers in Group 2 and 3 (p=.0I2, p=.000). Fathers in Group I had higher BDI than fathers in Group 3 (p=.02), and fathers in Group 2 had higher depression level than Group 3 (p=.000). Children with chronic illness and their parents were found to have higher level of depression and anxiety than children without chronic illness and their parents.

Keywords: Key Words: Childhood cancer, chronic illness, parents, anxiety, depression.


Fevziye Toros, Şenel TOT, Oznur DUZOVALI. Depression and Anxiety Levels of Parents and Children with Chronic Illness. J Clin Psy. 2002; 5(4): 240-247


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4189 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale