ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  işaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması* [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 213-228

işaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması*

Birim Günay KILIÇ1, Metehan IRAK2, Aylin İlden KOÇKAR3, şahnur Şener4, Sirel KARAKAŞ5
1Uz. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Uz. Psk Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA
3Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
4Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
5Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

Çalışmanın amacı İşaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 yaş grubu denekler üzerinde norm değerlerini belirlemek, testin test- tekrar test yöntemiyle güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Böylece testin ölçtüğü sürekli/seçici dikkat, görsel tarama, tepki hızı, aceleci tepkilerin aktivasyonu ve ketlenmesi gibi bilişsel yeteneklerin gelişimini değerlendirmek ve yaş/sınıf ile cinsiyet değişkenlerinin etkisini belirlemek mümkün olmuştur. Çalışmanın örnek- lemini 72-132 ay (6-11 yaş) arası 1.-5. sınıfta okuyan 402 denek oluşturmuştur. İstatistiğin temel sayıltılarına uygun olmayan aşırı uçlardaki veriler atıldıktan sonra analizler temel sayıltıları karşıladığı görülen 291 deneğin verisi üzerinden yürütülmüştür. Birinci sınıf72-84 ay, 2. sınıf85-96 ay, 3. sınıf97-108 ay, 4. sınıf 109-120 ay ve 5. sınıf 121-132 ay aralığında yer alan öğrencilerden oluşmuştur. İT Türk Formu İşaretlenen Hedef Sayısı, Atlanan Hedef Sayısı, İşaretlenen Yanlış Harf/Şekil Sayısı ve Tarama Süresi puanları için 101 denekten test-tekrar test tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayılarının.45 ile.83 arasında değiştiği ve tüm katsayıların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Yaş/sınıf ve cinsiyet değişkeninin etkisini incelemek amacıyla yapılan analizlerde tüm alttestlerde İşaretlenen Hedef Sayısı, Atlanan Hedef Sayısı, İşaretlenen Yanlış Harf/Şekil Sayısı, Toplam Hata Sayısı ve Tarama Süresi puanları temel alınmıştır. Araştırma bulguları, yaşla tüm süre puanlarının azaldığını, yaş etkisinin anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Kızlar lehine saptanan cinsiyet etkisinin ise az sayıda puanda ve alttestler dikkate alındığında düzenlilik göstermeyen tarzda olduğu görülmüştür. İTnin kendi içindeki faktör örüntüsü çalışılmış ve testle ilgili 3 faktör elde edilmiştir. Bu sonuç İTnin tek bir süreci ölçmediğinin kanıtı olarak yorumlanmıştır. Bulgular testle ilişkili bilişsel yeteneklerin gelişimine ilişkin literatür bağlamında tartışılmış ve olası klinik doğurgular üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İşaretleme testi, sürekli dikkat, gelişim, çocuk.


Standardization Study of the Turkish Form of a Cancellation Test in 6-11 Year Old Children

Birim Günay KILIÇ1, Metehan IRAK2, Aylin İlden KOÇKAR3, şahnur Şener4, Sirel KARAKAŞ5
1Uz. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Uz. Psk Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı, ANKARA
3Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
4Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
5Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

The main aim of this study is to form the norms of the Turkish Form of a Cancellation Test originally formed by Weintraub and Mesulam in 6-11 year olds in a Turkish population. The second aim is to understand and assess the development of cognitive functions such as sustained attention, visual perception, reaction rate, activation and inhibition of impulsive responses, as well as to evaluate the effects of age and gender on these cognitive functions. The subjects were 402 primary school students, ages 6 through 11. After the data was screened for extreme cases, the analysis was conducted with 291 subjects who met the criteria for the basic assumptions of statistics as linearity, normality and homoscedasticity. Grade 1 students were between the ages of 72- 84 months, grade 2 students were between 85-96 months, grade 3, 4 and 5 students were between 97-108, 109-120 and 121-132 months of age, respectively. The Turkish Form of the Cancellation Test originally developed by Weintraub and Mesulam was used. Test- retest reliability was measured using data from 101 subjects. The Turkish Form of the Cancellation Test included four subtests. The following scores were used from the four subtests: Number of Correct Target Detection, Number of Omission Errors, Number of Commission Errors, Number of Total Errors, and the Total Time for completing each subtest. A 5 x 2 (Age x Sex) multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted for all the mentioned scores. The Turkish Form of the Cancellation Test was found to have a test-retest reliability changing.45 and.83 as assessed from 101 subjects. It was found that the age main effect was significant. Thus all time scores decreased with age. There was a sex main effect favouring girls but this conclusion was inconsistent across subtests and scores. The factor structure of the Turkish Form of The Cancellation Test was studied and three factors were found. The result of the factor structure was taken as evidence that the Cancellation Test does not measure only one process of cognitive functioning. The result were discussed in terms of the development of the cognitive functions as measured by the Cancellation Test and its' clinical implications in the psychiatric population.

Keywords: Key Words: Cancellation test, sustained attention, development, child.


Birim Günay KILIÇ, Metehan IRAK, Aylin İlden KOÇKAR, şahnur Şener, Sirel KARAKAŞ. Standardization Study of the Turkish Form of a Cancellation Test in 6-11 Year Old Children. J Clin Psy. 2002; 5(4): 213-228


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (676 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale