ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
TURKISH JOURNAL CLINICAL PSYCHIATRY - Turkish J Clin Psy: 11 (4)
Volume: 11  Suppl: 4 - 2008
1.
Şizofrenide Duygu Algılama ve Tanıma Süreçleri
Özlem Altunel, G Demirdöğen, U Dural, M Kemal Kuşçu
Pages 3 - 11

2.
Şizofrenide Nörofizyolojik ve Nörokognitif Genetik Belirleyicilerin (Endofenotip) Yeri
Halis Ulaş, Serhat Taşlıca, Köksal Alptekin
Pages 12 - 19

LookUs & Online Makale