ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Behavioral immune system and trypophobia (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 322-331 | DOI: 10.5505/kpd.2022.93695

Behavioral immune system and trypophobia (tur)

Süleyman Öztürk1, Deniz Ceylan2, Ayse Banu Demir3, Hasan Kazdağlı4, Burak Erdeniz1
1Department of Psychology, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey,
2Department of Psychiatry, Koc University, Istanbul, Turkey
3Department of Basic Medical Sciences, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey,
4Department of Elderly Care, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey,

Pathogens, which are the source of infectious diseases, have imposed a strong selection pressure on human evolution as one of the most important causes of human death during the natural selection process. As a result of this, it is assumed that a variety of adaptations have evolved against infection threats and one of these adaptations is the physiological immune system. However, activation of the physiological immune system can be quite costly for organisms in some cases, and therefore it has been recently proposed in evolutionary psychology that an adaptive system called behavioral immune system may have evolved in association with the proactive functional processes against pathogen threats. Furthermore, it was hypothesized that a number of psychopathologies might develop as a result of maladaptive processes affecting the functionality of this system, and one of these psychopathologies might be trypophobia. Trypophobia refers to a psychological disorder in which individuals experience aversion and disgust at excessive levels toward clusters of small objects such as holes and bumps. Following this, the current review was established within the framework of three distinct goals. Firstly, this review aimed to discuss the evolutionary basis and mechanisms of the behavioral immune system. Secondly, the review aimed to discuss the characteristic features and the etiological explanations of trypophobia. Finally, the review aimed to discuss how potential changes in the behavioral immune system might lead to the development of trypophobia.

Keywords: Behavioral immune system, disgust, immune system, trypophobia, expectancy bias

Davranışsal bağışıklık sistemi ve tripofobi (tur)

Süleyman Öztürk1, Deniz Ceylan2, Ayse Banu Demir3, Hasan Kazdağlı4, Burak Erdeniz1
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye,
4İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Prog, İzmir, Türkiye

Bulaşıcı hastalıkların kaynağı olan patojenler doğal seçilim süreci boyunca insan ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olarak insan evrimi üzerinde güçlü bir seçilim baskısı oluşturmuşlardır. Buna bağlı olarak, patojen tehdidine karşı modern insanda birçok adaptasyonun evrimleştiği ve bu adaptasyonlardan bir tanesinin fizyolojik bağışıklık sistemi olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, fizyolojik bağışıklık sisteminin aktif hale gelmesi bazı durumlarda organizma için oldukça maliyetli olabilmektedir. Bu nedenle, doğal seçilim süreci boyunca patojen tehdidine karşı proaktif işlevsel süreçlerle ilişkilendirilen uyumsal bir davranışsal bağışıklık sisteminin evrimleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, çeşitli faktörlerin etkisiyle bu sistemin işlevselliğinde meydana gelebilecek bozulmalara bağlı olarak farklı psikopatolojilerin ortaya çıkıyor olabileceği ve bunlardan bir tanesinin tripofobi olabileceği düşünülmektedir. Tripofobi, kişilerin delik ve yumru gibi küçük obje kümelerinin bulunduğu uyaranlara karşı aşırı düzeyde kaçınma ve tiksinme deneyimledikleri psikopatolojik bir durumu ifade etmektedir. Buradan hareketle, bu derleme üç amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu amaçlardan ilki, davranışsal bağışıklık sisteminin evrimsel temeline ve çalışma mekanizmalarına ilişkin detaylı bir tartışma yürütülmesidir. İkinci olarak, derlemede tripofobinin karakteristik özelliklerini tespit etmek üzere yürütülen çalışmaların bulgularının ve daha önce etiyolojisine dair getirilen açıklamaların tartışılması amaçlanmıştır. Son olarak ise, davranışsal bağışıklık sisteminin mekanizmalarında meydana gelebilecek hangi değişikliklerin tripofobinin ortaya çıkması ile ilişkili olabileceğinin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal bağışıklık sistemi, tiksinme, bağışıklık sistemi, tripofobi, beklenti yanlılığı

Süleyman Öztürk, Deniz Ceylan, Ayse Banu Demir, Hasan Kazdağlı, Burak Erdeniz. Behavioral immune system and trypophobia (tur). J Clin Psy. 2022; 25(3): 322-331

Corresponding Author: Süleyman Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale